Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Fem nya ledamöter föreslås till Swedbanks styrelse

2020-01-29 08:54
Biljana Pehrsson, vd på Kungsleden. Foto: Jörgen Appelgren/Affärsvärlden

Swedbanks valberedning föreslår att Bo Bengtsson, Göran Bengtsson, Hans Eckerström, Bengt Erik Lindgren och Biljana Pehrsson väljs in i bankens styrelse vid kommande årsstämma.

Bodil Eriksson, Mats Granryd, Bo Johansson och Magnus Uggla har samtidigt avböjt omval till styrelsen, enligt ett pressmeddelande från banken.

Biljana Pehrsson är idag vd för Kungsleden. Bo Bengtsson är vd i Sparbanken Skåne och Göran Bengtsson är vd i Falkenbergs Sparbank. Hans Eckerström har en bakgrund som partner i Nordic Capital och är nu bland annat ordförande i Nobia samt ledamot i Nordstjernan och Thule Group.

De nuvarande styrelseledamöterna Göran Persson, Bo Magnusson, Kerstin Hermansson, Josefin Lindstrand och Anna Mossberg föreslås till omval.

Samtliga ledamöter föreslagna för nyval har meddelat att de avser lämna "de uppdrag som inte är förenliga med uppdraget i Swedbank". De kommer även att lämna övriga uppdrag som behövs för att de ska kunna "fullgöra uppdraget i Swedbank på bästa sätt", skriver Swedbank.

"Valberedningens förslag har arbetats fram sedan valberedningen intervjuat samtliga styrelseledamöter om det senaste årets händelser och hur banken hanterat dessa. Ett antal ledamöter gav på ett tidigt stadium besked att de avböjde omval", skriver bankens ordförande Lennart Haglund.

Förslaget innebär att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter i Swedbank ökas från nio till tio

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom