Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Förlust för Melker Schörling

2017-11-10 08:15

Investmentbolaget rapporterar en stor förlust efter skatt.

Melker Schörling redovisar ett resultat efter skatt på -468 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2017 (6.555). Resultatet per aktie uppgick till -3:93 kronor (55:04).

Rörelseresultatet efter förvaltningskostnader låg på -463 miljoner (6.560) varav värdeförändringar uppgick till -457 miljoner (6.566).

Substansvärdet per aktie var vid periodens utgång 573 kronor.

Den 9 november var substansvärdet 573 kronor per aktie.

Elin Hanspers

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom