Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Goldman Sachs: Detta ligger bakom räntefallet

2019-08-21 13:01
Federal Reserve. Foto: All over press

USA:s handelspolitik, men också det faktum att Fed-ledamöter nu verkar lägga större vikt än tidigare vid prissättningen på finansmarknaderna när de fattar sina räntebeslut ligger bakom den senaste tidens kraftiga nedgång i främst USA-räntorna. Det skriver Goldman Sachs-ekonomerna Jan Hatzius och Sven Jari Stehn i ett kundbrev.

Bakom Feds större hänsynstagande till marknadsförväntningarna ligger dels att de oroar sig mer för konsekvenserna av att göra marknaderna besvikna när det gäller förväntningarna på räntesänkningar, dels för att en del av ledamöterna lägger betydande vikt vid signaler från räntemarknaden (som avkastningskurvan och breakeven-inflation) när de bedömer utsikterna för tillväxt och inflation.

"Detta kan leda till en positiv feedback-loop mellan mer duvaktig prissättning på räntemarknaden och mer duvaktiga centralbanksbeslut. Denna feedback-loop kanske inte bryts förrän ekonomisk data på ett mycket avgörande sätt signalerar att ytterligare lättnader inte är lämpliga", skriver ekonomerna.

Hatzius och Stehn tillägger att de delvis på grund av detta skäl nu räknar med att Fed kommer att sänka styrräntan med 25 punkter vid de kommande två FOMC-mötena, "med riskerna lutande mot fler och/eller större sänkningar".

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom