Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

INDUSTRI-MATEMATIK: Enda svenska nischspelaren

1997-03-19 08:00

Industri-Matematik har hittills lyckats bäst av de svenskaleverantörerna på USA-marknaden. Produkten är mer specialiseradän vad de andra svenska leverantörerna har.

Startat redan 1967 är Industri-Matematik (IM) ett av Sverigesäldsta programvaruföretag. Det var tidigare på Stockholmsbörsen,men köptes ut av grundaren Martin Leimdörfer och den amerikanskafonden Warburg Investors 1991.

I höstas gjorde företaget comeback i börssammanhang, men den härgången på USA-börsen Nasdaq. Motivet var att göra bolaget merkänt på USA-marknaden. En annan orsak var att kunna kombinerabörsintroduktionen med en nyemission på 200 miljoner för attexpandera. Det egna kapitalet var uppätet efter flera förluståri rad, delvis beroende på stora utvecklingskostnader kring 50miljoner per år. IM har emellertid vänt den negativa trenden.Från en negativ tillväxt i början av 90-talet har företagetvuxit med över 40 procent de tre senaste åren. Och för detbrutna räkenskapsåret 1995/96 visade företaget vinst för förstagången på fyra år. Det har dock en lång väg kvar till en godkändvinstnivå. Niomånadersrapporten maj-januari omsatte IM 291miljoner och gjorde en vinst på ynka 3 miljoner, före skatt ochengångsintäkter.

Till skillnad från andra svenska leverantörer säljer IM ingetbrett affärssystem, utan har klart riktat in sig på en specifiknisch. Företagets enda program, system Ess, är utvecklat för attstyra ett företags logistik. Systemet är specialuppbyggt för attoptimera kedjan order-betalning.

De flesta kunder finns bland tillverkare och distributörer avkonsumentprodukter och livsmedel med ett extremt stort varuflöde.Behovet av ett avancerat ordersystem finns framför allt hosstora företag. Här konkurrerar IM med jättarna på marknaden.Inte minst tyska SAP har en liknande funktion för orderhanderingi sitt breda affärssystem, R/3, om än inte lika djup som systemEss.

För att möta konkurrensen har IM allierat sig med databasjättenOracle, som inlett en hård satsning på att bli marknadsledareför affärssystem. System Ess är integrerat i Oraclesaffärssystem för konsumentvaruprodukter. Oracle ansvarar förförsäljning, service och support. I gengäld får Oracle enroyalty på varje system som säljs där IM:s program ingår.

Men det sparar IM stora försäljningskostnader och gör att detkan fokusera på att sprida sitt program, utan att behöva utvidgakonsultdelen parallellt.

Oracle-samarbetet är en viktig orsak till att IM har börjat växaigen. Framför allt på den för programvaruföretag så viktiga USA--marknaden. Förra räkenskapsåret omsattes 137 miljoner i USA,att jämföra med 198 miljoner i norden. Därmed är företagetstörst av de svenska programvaruföretagen i USA. Företagets VD,Stig Durlow, tror att USA passerar norden omsättningsmässigt iår.Affärsvärldens bedömning är att IM är väl garderat förframtiden. Oracle är både finansiellt starkt och uttalatlångsiktigt i sin strategi. Beroendet av Oracle är därför mer enmöjlighet än ett hot.

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom