Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Jörgen Lantto tar plats i myFC Holdings styrelse

2016-12-06 08:17
Jörgen Lantto. Foto: Tobias Ohls

Styrelsen i myFC Holding AB kallar till extra bolagsstämma där styrelsen föreslår Jörgen Lantto som ny styrelsemedlem samt föreslår en riktad nyemission mot Jörgen Lantto om 5 miljoner kronor.

Valberedningen samt styrelsen i Bränslecellsbolaget myFC nu har meddelat att de under den extra bolagsstämman som kommer att genomföra den  21 december 2016, kommer att biträda förslaget att välja in Jörgen Lantto som ny ledamot i myFC Holding ABs styrelse.

Styrelsen biträder även förslaget om att emittera högst 263 158 aktier genom en riktad nyemission till Jörgen Lantto – vilket alltså innebär en ökning av aktiekapitalet om högst 15 389,36 kronor med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, varigenom bolaget tillförs fem miljoner kronor före emissionskostnader.

Jörgen Lantto kommer närmast från Fingerprint Cards, som han fick lämna under året. Dessförinnan harn han en bakgrund i telekomindustrin, mestadels inom Ericssonkoncernen.

– Jag är mycket glad över att myFCs valberedning och styrelse föreslår mig att ingå i styrelsen för myFC Holding AB. myFC har under lång tid utvecklat en teknologi som har potential att hjälpa konsumenten att få ständig tillgång till strömförsörjning i sina smartphones och andra enheter, säger Jörgen Lantto.

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom