Vi upplever för tillfället problem med vår inloggningstjänst, allt material är för tillfället upplåst
Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Oscar Properties sålde noll lägenheter under fjärde kvartalet

2020-02-20 09:03
Oscar Properties grundare och vd Oscar Engelbert. Foto: Malin Hoelstad/SvD/TT

Bostadsutvecklaren Oscar Properties redovisar ett resultat efter skatt på 35,2 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (-293).

Resultatet per aktie uppgick till 2:41 kronor (-10:64).

Nettoomsättningen sjönk till 202 miljoner kronor (257).

Rörelseresultatet steg till 61,7 miljoner kronor (-256).

Oscar Properties varken sålde, bokade eller produktionsstartade någon lägenhet under det fjärde kvartalet.

För helårsperioden blev resultatet efter skatt -2,1 miljoner kronor (-493) med en nettoomsättning på 888 miljoner (1.906).

"Jag kan konstatera att bolaget under perioden med framgång genomfört åtgärder för att stärka soliditeten, minskat låneskulderna och därmed lagt en bra bas för att fortsätta med projektarbetet. Jag tycker att vi tagit stora steg i rätt riktning för att anpassa bolaget till den rådande omvärldssituationen och ser med stor förhoppning fram emot 2020 där vi ser nya möjligheter", skriver vd Oscar Engelbert i bokslutsrapporten.

Som tidigare har kommunicerats har inte Oscar Properties tillträtt projektet Gasklockan på avsedd tillträdesdag den 31 oktober 2019. Bolaget har hänvisat till att Stockholms stad inte har sanerat marken i enlighet med gällande avtal, en uppfattning som Stockholm stad inte har delat.

"Vår målsättning kvarstår som vi tidigare meddelat, att vi vill genomföra projektet. En förutsättning för detta är att staden sanerar i enlighet med det avtal partnerna har. Kontakt har tagits med Stockholm stad och vårt mål är fortfarande att med partner tillträda marken och starta byggnationen så snart förutsättningarna för tillträde i enlighet med avtalet är uppfyllda av staden", skriver Oscar Engelbert.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom