Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

PPM-reform hot mot småbolagsfonder

2019-11-06 21:45
Öhmans vd Johan Malm.

I veckan presenterades steg 2 i reformeringen av PPM där antalet fonder föreslås minskas till mellan 150 och 200 mot dagens 500. Öhman Fonder och vd Johan Malm har tillsammans med fem andra fondbolag tagit initiativet ”Bevara fondtorget”, för att bevara ett bredare fondutbud.

Varför är ni med i initiativet ”Bevara fondtorget”?

– Öhman har en tradition av samhällsengagemang, så när frågan kom var vårt beslut enkelt. Fondtorget är en unik, välfungerande del av pensionssystemet som betytt mycket för bättre pensioner, för den finansiella folkbildningen och för en vital fondmarknad i Sverige. Att avskaffa det eller att ersätta det med ett begränsat statligt fondurval vore att försämra det svenska pensionssystemet.

Vilka är de mest betydande konsekvenserna för fondbolagen om steg 2 genomförs?

– Dels att steg 1, storstädningen på fondtorget, inte tillåts verka under en rimlig period (säg fem år) innan det utvärderas. Ansökningsförfarandet har tagit tid och resurser för både oss och myndigheten i anspråk. Dels risken att en mängd svenska fonder försvinner och att svenskt pensionskapital i allt högre utsträckning kommer att hamna i icke-valet, som är en global indexfond. Utredningen slår ju tydligt fast att förvalet är utgångspunkten framåt.

Det har varnats för att reformen kan innebära att börsen går miste om riskkapital. Håller du med, finns det andra konsekvenser för svensk kapitalmarknad?

– Den risken är uppenbar. Utbudet av svenska småbolagsfonder kommer rimligen att bli mycket begränsat om hela fondutbudet krymps. Reformen kan leda till färre aktivt förvaltade fonder och försvagad governance-funktion i svenska bolag. Dessutom är svenska fonder långt framme i hållbarhetsfrågorna, vida överlägsna de globala aktörer som skulle få en större del av kakan på ett upphandlat fondtorg.

Hur beroende är Öhman av sparande från PPM-systemet?

– Premiepensionsaffären står för något mer än 10 procent av vårt totala förvaltade kapital, som i dag uppgår till ca 100 mdr kronor. Vi engagerar oss i frågan av samhällsengagemang mer än av oro för att förlora intäkter.

Göran Lind

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom