Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Så påverkas bolagen av den svagare kronan

2019-06-26 09:30
Foto: Martina Holmberg / TT

Swedbank och sparbankerna har undersökt hur den svagare kronan påverkar Sveriges handelsberoende företag.

Hälften av de mest import- och exportintensiva företagen uppger att den svagare kronan påverkar lönsamheten negativt. Endast vart femte bolag uppger att den svagare kronan påverkar positivt, enligt Swedbanks undersökning bland 400 inköpschefer.

Det är dock skillnad mellan tjänstesektorn och industrisektorn. Inom tjänstesektorn uppger sex av tio företag att lönsamheten påverkas negativt. Däremot är det nästan lika stor andel industriföretag som anser att den svagare kronan har en negativ påverkan som de som anser att den har en positiv påverkan.

– Det är ändå värt att notera att det är en så stor andel industriföretag som påverkas negativt av kronförsvagningen, vilket stödjer bilden av att många företag har ett stort importinnehåll i sin produktion, säger Jörgen Kennemar, senioranalytiker på Swedbank, i ett pressmeddelande.

Svenska storföretags exponering mot utländsk valuta är stor, inte minst på grund av ökad specialisering i näringslivet. För att effektivisera och minimera produktionskostnaderna flyttar företagen delar av produktionen utomlands eller köper in delar av produktionen från utländska leverantörer, skriver Swedbank.

Småföretag drabbas också av den svagare kronan. Enligt SCB fanns det 120 000 importörer i Sverige under 2017, tre gånger fler än antalet exportörer, och majoriteten av dessa är småföretag. Inom handeln har vart tredje företag upplevt en försämrad lönsamhet under det senaste året.

– Det innebär att en svagare krona även är utmanande för de mindre företag med importverksamhet vilka ofta inte har samma resurser för valutariskhantering som storföretagen i allmänhet har, säger Jörgen Kennemar.

Hur bedömer ni att försvagningen av kronkursen mot t.ex. euro och dollar påverkar företagets lönsamhet?

  Negativ påverkan Positiv påverkan Marginell påverkan Vej ej
Totalt 47,1% 20,6% 22,6% 9,7%
Tjänsteföretag 58,9% 9,6% 1 9,2% 12,3%
Industriföretag 36,6% 30,5% 25,6% 7,3%

Elin Hanspers

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom