Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

SBAB: Rusning till rörliga räntor

2015-05-29 09:23
SBAB. Foto: Sebastian Davidsson/TT

Andelen bolånetagare hos SBAB som valde den kortaste räntebindningstiden (3 månader) uppgick under maj till 83 procent, samma andel som under månaden innan. Det är fortsatt den högsta andelen sedan mars 2010.

Det framgår av SBAB Banks månadsstatistik över nyutlåningen till privatkunder.

"Riksbankens prognos om låg styrränta under lång tid har slagit igenom ordentligt i bolåntagarnas beteende. Trots attraktiva räntenivåer på de långa räntebindningstiderna så är det väldigt många som väljer rörlig ränta på hela bolånet och hoppas på ytterligare räntenedgång, säger SBAB:s chefsekonom Tor Borg.

Andelen som valde mellanlånga räntebindningstider mellan 1 och 4 år låg kvar vid 15 procent samtidigt som andelen som valde de längsta bindningstiderna på 5 till 10 år låg kvar vid 2 procent.

"På det hela taget är det en riktig rusning till rörliga räntor. Ju högre andelen rörlig ränta blir desto snabbare genomslag kommer framtida ränteändringar att få. I kombination med att hushållen också ökar på sina skulder så innebär det att hushållen och ekonomin hela tiden blir allt räntekänsligare", noterar Tor Borg.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom