Blankning

Blankning innebär försäljning av aktier man inte själv äger. Det fungerar som så att man lånar aktier och säljer dem till en köpare på aktiemarknaden. Detta görs med förhoppningen att aktiekursen ska utvecklas negativt och att man således kan köpa tillbaka aktierna för en lägre summa.

Tillbaka till Börsguiden