Direktavkastningskrav

Kallas ofta för ”yield” och beräknas i sin enklaste form som driftsöverskottet i relation till fastighetens pris eller bedömda värde. Är alltså ett mått på vilken avkastning en fastighet ger före eventuella centrala kostnader och finansieringskostnader. Siffror i storleksordningen 2-6% är här vanligt förekommande.

Tillbaka till Börsguiden