Private Equity (PE)

Är investeringar i onoterade bolag som ofta görs genom en fond som kontrolleras av en grupp investerare. Ofta kontrollerar man en substantiell andel i det olistade bolaget vilket möjliggör förändringar i strategi, ledning m.m. med syfte att skapa avkastning för PE-investerarna.

Tillbaka till Börsguiden