Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Clas Ohlson backar efter rapport

2019-06-05 09:54
Foto: Henrik Montgomery/TT

Aktien handlades ned på Stockholmsbörsen efter att bokslutsrapporten presenterats på onsdagsmorgonen.

Butikskedjan Clas Ohlsons redovisade en rörelseförlust under sitt fjärde kvartal (februari-april) i det brutna räkenskapsåret 2018/2019 som var större än vad analytikerna i Bloomberg News sammanställning hade räknat med. Den föreslagna utdelningen om 6:25 kronor per aktie är oförändrad jämfört med året innan.

Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:

Högre rörelseförlust än väntat. Clas Ohlsons rörelseresultat under februari-april blev -77 miljoner kronor. Analytiker hade i snitt räknat med ett rörelseresultat på -69,9 miljoner kronor, enligt Bloomberg News sammanställning av sex estimat. Det underliggande rörelseresultatet blev -52 miljoner kronor, mot väntade -73,2 miljoner.

Oförändrad utdelning. Clas Ohlson vill dela ut 6:25 kronor per aktie (6:25 året innan), att jämföra med förväntade 6:27 kronor. Utdelningen ska delas upp på två utbetalningstillfällen om vardera 3:125 kronor.

Försäljningen ökade 6% i maj. Clas Ohlsons totala försäljning steg med 6 procent under maj. Den organiska försäljningen ökade med 5 procent jämfört med föregående år.

Försäljningen i jämförbara enheter i lokal valuta steg också med 5 procent under perioden. Onlineförsäljningen ökade med 26 procent under månaden.

Brittiska och tyska butiksstängningar enligt plan. Clas Ohlsons stängning av butiker i Storbritannien och Tyskland går enligt plan. Vid utgången av fjärde kvartalet hade alla tyska butiker stängts och stängningen av brittiska butiker pågår i takt med överenskommelser nås med fastighetsägarna. Clas Ohlson upprepar att en positiv resultateffekt om cirka 75 miljoner kronor per år, med full effekt andra halvåret 2019/2020, är att vänta till följd av de nedstängda butikerna.

Upprepar effekt från besparingsprogram. Även den bedömda effekten från Clas Ohlsons handlingsprogram CO100+ upprepas. Här räknar bolaget med att minska de årliga kostnaderna med 200-250 miljoner kronor med full effekt från och med räkenskapsåret 2020/2021.

Egna märkesvaror ska öka ytterligare. Clas Ohlsons försäljning av egna märkesvaror fortsätter att öka men för att nå den nya högre nivå behöver mer göras.

"Det måste accelerera för att komma till en ny nivå. Här krävs det lite mer fundamentala utvecklingsinsatser för att komma dit och det är några av de saker som pågår. Här finns det mer att göra", säger vd Lotta Lyrå till Nyhetsbyrån Direkt.

Försäljningen av egna märkesvaror som andel av Clas Ohlsons den totala försäljning steg till cirka 36 procent under det gångna verksamhetsåret, upp från 35 procent året innan.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom