Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ratos: Aibel och Plantasjen går bättre

2019-05-08 10:49
Foto: Ratos

Det norska oljeservicebolaget Aibel, som Ratos äger till 32 procent, redovisar en tydlig resultatförbättring för det första kvartalet.

Aibels ebita-resultat ökade till 146 miljoner norska kronor (117). Omsättningen ökade samtidigt med 20 procent till 2.286 miljoner norska kronor (1.907). Ratos andel av Aibels ebita ökade till 50 miljoner svenska kronor (39). Det framgår av Ratos delårsrapport.

"Orderingången i kvartalet uppgick till cirka 3 miljarder norska kronor drivet av tillväxt i många befintliga kontrakt i Aibels båda affärsområden", skriver Ratos om Aibel i rapporten.

Orderboken i slutet av det första kvartalet uppgick till 17 miljarder norska kronor, en ökning med 77 procent från motsvarande tidpunkt 2018. I rapporten påminns även om att Aibel på tisdagen offentliggjorde en större order inom vindkraft.

Även Plantasjen, som säljer växter med tillbehör och som pressat Ratos finansiellt det senaste året, redovisar en förbättring. Kedjans ebita-resultat uppgick till -173 miljoner norska kronor, en förbättring från -205 miljoner kronor motsvarande period 2018. Omsättningen ökade med 3 procent till 576 miljoner norska kronor i kvartalet.

"Förbättringen i ebita under kvartalet beror på högre försäljning, lägre inkurans och en bättre produktmix" skriver Ratos i rapporten om Plantasjens första kvartal som är bolaget omsättningsmässigt minsta. Ägarandelen ligger här på 99 procent.

Bland de portföljbolag som utvecklades åt andra hållet, med resultatförsämring i det första kvartalet, hittas det norska byggbolaget Hent och affärsinformationsbolaget Bisnode.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom