Entra ökade förvaltningsresultatet

Norska fastighetsbolaget Entra, där Balder och Castellum är storägare, redovisar ett ökat förvaltningsresultat under första kvartalet jämfört med året innan. Hyresintäkterna steg också men var något lägre än analytikernas förväntningar.
Entra
Entra. Foto: Thomas Winje Øijord / NTB
Hyresintäkterna uppgick till 781 miljoner norska kronor (591), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 792,8.

Driftnettot uppgick till 717 miljoner norska kronor (539).

Förvaltningsresultatet uppgick till 433 miljoner norska kronor (370).

Resultatet före skatt var 3 583 miljoner norska kronor (1 290).

Resultatet efter skatt blev 2 814 miljoner norska kronor (1 022).

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 235 norska kronor (194).

Bolaget vittnar om en stark kontorsmarknad, särskilt i Oslo, tack vare en kombination av mycket positiv personaltillväxt och begränsat utbud av ny kontorskapacitet.

”Entra är väl positionerat i en solid norsk ekonomi som stöds av en stark offentlig finansiering och en fastighetsmarknad med låg vakansgrad för kontorslokaler och förväntningar på fortsatt hyrestillväxt”, heter det under utsikter.

Entra, MNOK Q1-2022 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2021
Hyresintäkter 781 792,8 -1,5% 591
Driftöverskott 717 539
Förvaltningsresultat 433 370
Resultat före skatt 3 583 1 290
Nettoresultat 2 814 1 022
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, NOK 235 194

Konsensusdata från Bloomberg

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.Här hittar du Afv Fastighet