Halmslättens styrelse avvisar Stenhus uppköpsbud

Fastighetsbolaget Halmslättens styrelse rekommenderar enhälligt aktieägarna i bolaget att inte acceptera Stenhus Fastigheters offentliga uppköpserbjudande. Det framgår av ett pressmeddelande.
Foto: Fotograferna Holmberg / TT
Stenhus lade den 23 november i fjol ett uppköpsbud på samtliga aktier i Halmslätten. Aktieägarna i Halmsslätten erbjuds fyra nya aktier i Stenhus Fastigheter plus 50 kronor kontant för varje befintlig aktie de äger i Halmslätten.

Stenhus har därefter den 30 december förklarat erbjudandet ovillkorat, vilket innebär att de aktieägare som accepterar erbjudandet inte har rätt att återkalla sina accepter.

Styrelsen har beaktat värderingsutlåtandet från BDO Corporate Finance enligt vilket erbjudandet inte är skäligt för Halmslättens aktieägare ur ett finansiellt perspektiv.

Vid en samlad bedömning anser Halmslättens styrelse att erbjudandet inte reflekterar verkligt värde på Halmslättens aktie och att villkoren i erbjudandet således inte är skäliga. Styrelsen rekommenderar enhälligt aktieägarna att inte acceptera uppköpserbjudandet.

Här hittar du Afv Fastighet