Mäklare tror på stillastående bostadspriser

Fördelen för säljarna har minskat sedan april och en majoritet av mäklarna tror på stillastående bostadspriser under resten av året, visar Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel.
Bostad, priser, bostadspriser
Foto: TT

I Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån, där 415 av företagets mäklare runt om i landet svarat på frågor om läget på bostadsmarknaden, tror en majoritet på stallastpående bostadspriser. 66% av mäklarna tror att bostadsrättspriserna kommer vara stillastående de kommande sex månaderna. Samtidigt tror 19% tror på en prisuppgång och 15% på en prisnednedgång. När det kommer till villapriserna så tror 54% på oförändrade priser, 37% på en uppgång och 9% på nedgång.

”Det är osannolikt att de kraftiga prisökningarna vi haft kommer att fortsätta även under hösten. Stabila eller svagt stigande priser känns mer realistiskt. Bostadspreferenserna har förändrats under pandemin vilket lett till ökad efterfrågan på villor. Och fler av våra mäklare tror också på stigande villapriser, än på prisökning på bostadsrätter. Det blir intressant att följa om den utvecklingen kommer fortsätta även när vi kan leva ett mer normalt liv,” säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

Nyligen kommenterade också flertalet banker de senaste siffrorna från Valueguard, som visar på stigande bostadspriser, och pekade på att priserna väntas mattas av. Dessutom sjönk SEB:s Boprisindikator för första gången på fem månader i juni.

Bostadspriserna fortsätter upp

Samtidigt visar Mäklarpanelen på en fortsatt tydlig fördel för säljarna, men samtidigt en avmattning jämfört med april.

”Vi har haft en tydligt ökad efterfrågan på bostadsmarknaden i två år, speciellt påtagligt sedan förra våren. Det har dock funnits några hack i kurvan och det är möjligt att det är samma sak nu. I juni och december kan vi ibland se en effekt av att vi är på väg in i semestertider och en lugnare period. Men efter den extremt heta marknad vi haft senaste tiden, med kraftiga prisökningar, känns det också naturligt att vi får ett trendbrott”, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

Utvecklingen skiljer sig dock åt mellan de olika storstäderna. Fördelen för säljarna har minskat tydligt i Stockholm och Malmö medan den ökat i Göteborg