Bostadspriserna fortsätter upp

Bostadspriserna fortsatte att stiga i maj och trenden med att villapriserna stiger kraftigare än bostadsrättspriserna håller i sig, visar senaste siffrorna från Valueguard.
Bostad, bostadspriser
Foto: Fredrik Sandberg / TT

Prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, steg med 1,4% i maj. Bostadsrättsindex steg med 0,8% medan villaindex steg med 1,7%. Villapriserna har utvecklats starkt sedan coronapandemins start. Tolvmånadersförändringen för villapriserna nu har legat över 20% i tre månader.

”Senaste årets prisutveckling har varit exceptionell speciellt i relation till att vi befunnit oss i en pandemi. Det har lett till ett ökat gap mellan insiders och outsiders. Den som säljer något har tillgodogjort sig en vinst som kan underlätta att köpa ny bostad. Å andra sidan har vi alla som ännu inte är inne på bostadsmarknaden. För många känns dagens situation som att de står på perrongen och aldrig kan hoppa på tåget”, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB, och fortsätter:

”Förra sommaren var det ganska hektiskt på bostadsmarknaden och kombinationen hemester ihop med ett uppdämt behov kan mycket väl leda till att även årets bostadssommar blir ovanligt aktiv.”

I alla tre storstäder ökade bostadspriserna. I Stockholm gick priserna för bostadsrätter upp med 1,0% och priserna för villor steg med 1,8%. Göteborgs villapriser steg med 0,8% och bostadsrättspriserna med 0,6% samtidigt som Malmös villapriser steg med 1,3% och bostadsrättspriserna med 0,9%.

”Vi räknar med en ny het sommar där det görs fler bostadsaffärer än normalt men vi spår en lugnare prisutveckling. För varje vecka som går med stigande priser blir det allt färre som kan vara med och konkurrera samtidigt som allt fler känner att det kanske är bättre att vänta och hoppas på en nedgång. Nu tror jag inte att vi kommer att få se fallande bostadspriser. Rekordlåga räntor och stark underliggande efterfrågan ger stöd. Men däremot tror jag på en inbromsning och utplaning. Bostadspriser som stiger 20-25% i årstakt är ohållbart”, säger Fredrik Kullman, VD för Bjurfors Stockholm.

Justerat för säsongseffekter ökar HOXSWE med 1,5% i maj, där bostadsrättsindex stiger med 1,2% och villaindex med 1,5%.

Erik Olssons fastighetsförmedling kommenterar att styrkan och intensiteten i marknaden inte bara beror på att ett litet utbudet, utan mer och mer på en väldigt stor efterfrågan.

”Efter semestern vet vi hur marknaden reagerar på återinförandet av amorteringskravet. Det vore bra om det inte kombineras med en oro för stigande räntor eller minskade ränteavdrag. En kombination av alla tre kan bli utmanande. I ett läge där bostadspriserna är högre än någonsin krävs en hel del för att försvara prisnivån vi redan har. Att bankerna har sänkt kalkylräntan gör samtidigt att betalningsförmågan ökar avsevärt genom att man får låna betydligt mer”, skriver de i en kommentar.