Platzer förvärvar stort fastighetsbestånd i Göteborg värt 1,9 miljarder kronor från Higab

Fastighetsbolaget Platzer förvärvar tre fastigheter på Medicinareberget i Göteborg till ett underliggande fastighetsvärde om 1 875 miljoner kronor. En stor affär med Higab som säljare. Det framgår av ett pressmeddelande.
Platzers VD P-G Persson.
Platzers VD P-G Persson. Foto: Marie Ullnert
En av fastigheterna tillträds den 30 juni och de övriga två tillträds preliminärt den 30 september.
Medicinareberget ligger i anslutning till Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Fastighetsbeståndet omfattar totalt 52 800 kvadratmeter.