Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Com Hems Telia-anmälan snabbehandlas

2020-01-28 15:06
Telias huvudkontor i Solna

Com Hems anmälan att Telia bryter mot EU-kommissionens villkor för köpet av Bonnier Broadcasting kommer att få en snabbehandling.

Inom fem arbetsdagar ska den neutrale övervakande förvaltaren (monitoring trustee) presentera ett förslag till lösning.

"Vi har fått en kopia av klagomålet som Com Hem har skickat till den övervakande förvaltaren", sade EU-kommissionens taleskvinna i konkurrensfrågor Arianna Podesta till Nyhetsbyrån Direkt på tisdagen.

Hon hänvisade vidare till proceduren för tvistelösning som finns i kommissionens beslut från den 12 november ifjol att godkänna köpet under förutsättning att Telia uppfyller vissa villkor.

På måndagen skickade Com Hem en anmälan till övervakande förvaltare om att Telia bryter mot villkoren vad gäller streamingtjänster.

Enligt proceduren har övervakande förvaltare -- som Telia har föreslagit och kommissionen godkänt -- fem arbetsdagar på sig från anmälan för att föreslå en lösning.

Samtidigt har Telia och Com Hem tio arbetsdagar på sig från anmälan att försöka lösa tvisten.

Om detta inte lyckas kan Com Hem begära en skiljedom från Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut eller från Finlands motsvarighet.

Skiljeförfarande i Stockholm brukar ta omkring ett år och är snabbare än avgörande i allmän domstol.

Skiljedomen är bindande och kan inte överklagas.

Om Com Hem begär skiljedom kan båda parter be att en interimistisk skiljedomare utses. Denna person kan inom fem dagar fatta ett interimistiskt beslut för att provisoriskt säkerställa den ena eller andra partens rätt i väntan på skiljedom.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom