Anläggningen som möjliggör småskalig produktion av biogas

Gödsel från lantbrukare och mat från livsmedelsindustrin omvandlas och blir högkvalitativt fordonsbränsle. "Vi har utvecklat en anläggning som är ekonomiskt intressant för mindre producenter", säger Jonas Stålhandske, vd för Biofrigas Sweden AB, som har för avsikt att börsnoteras i vår.

Biofrigas Sweden AB har utvecklat en småskalig anläggning som gör det möjligt för mindre verksamheter, som lantbruk, livsmedelsindustri och mindre reningsverk, att börja producera flytande biogas av avfall och gödsel.

– Anläggningen ryms i en 40 fots container som lätt kan köras ut till exempelvis ett lantbruk och lyftas på plats med en kran.  Vi uppgraderar gödselgasen och renar den från partiklar och koldioxid och kvar blir ett högkvalitativt fordonsbränsle. En liter är jämförbar med en liter diesel i energiinnehåll, men den har 85 procent mindre koldioxid i sig. Koldioxiden som finns där kommer från den koldioxid som bands i gräset som kon åt en gång i tiden, så det är ett cirkulärt flöde, säger vd Jonas Stålhandske.

Potentialen är stor eftersom det finns 2 500 adresserbara anläggningar enbart i Sverige i dag.  Anläggningen kostar mellan fem och sex miljoner kronor med en återbetalningstid på fyra till sex år.

– Man kan även tänka sig att bönder går ihop och samlar gödsel på ett ställe och då kan man minska risken ännu mer. Eller så gör man det tillsammans med kommunala reningsanläggningar, lokala livsmedelsindustrin eller restauranger, säger Jonas Stålhandske.

Biofrigas Sweden AB har inte sett att det finns någon liknande produkt.

– De biogasanläggningar som finns i dag för flytande biogas är storskaliga, de är väldigt få och dessutom finns det väldigt lite flytande biogas ute på marknaden. Det här är en möjlighet att låta fler producera fordonsbränsle utifrån avfall eller gödsel, det är det unika i vårt erbjudande.

Vad säger lantbrukarna om anläggningen?

– De jag pratat med tycker att det är jätteintressant. Det är roligt att jobba med lantbrukare, de är levnadskonstnärer och entreprenörer som verkligen tar tillvara på allt och vill hitta nya affärsmöjligheter. Gödsel är en dold naturtillgång hos dem kan man säga.  Det som också är intressant är att lantbrukarna tycker att biogödslet, som blir kvar när man tagit bort gasen, är mycket mer snabbverkande.

Det finns en debatt att lantbrukare mest producerar kött och skapar växthusgaser.

– Det här är ett sätt att reducera sitt utsläpp av växthusgaser och bidra med klimatneutralt bränsle, så lantbrukarna är i högsta grad miljömedvetna.

Under nästa halvår ska en pilotanläggning placeras hos en lantbrukare i Jönköpingstrakten. De kommande tre åren räknar Biofrigas Sweden AB med att växla upp försäljningen. Under våren är avsikten att börsnotera bolaget på Spotlight Stock Market.

– Nu går vi på börsen för att få kapital från dem som gillar den här typen av bolag, sådana som gör något bra för planeten. Jag tror att det finns ett stort underlag. Syftet med kapitaliseringen som genomförs inför börsnoteringen är i huvudsak att finansiera uppbyggnad av en organisation för sälj, marknad och teknik, säger vd Jonas Stålhandske.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här