Årets vinnare på finansmarknaden så långt enligt FXGM

Enligt chefen för investeringsavdelningen på FXGM har det brittiska pundet och den sydafrikanska randen levererat de bästa avkastningarna bland de stora valutorna gentemot den amerikanska dollarn.

Både det engelska pundet och randen har stigit med cirka 4,5 % under de senaste två månaderna. Under samma period såg de stora asiatiska, europeiska och amerikanska aktiemarknaderna en signifikant ökning. I backspegeln ser vi att Japans Nikkei 225 aktieindex växte med 7 %, italienska MIB aktieindex med 11 %, tyska DAX aktieindex -9 %, Storbritanniens FTSE 100 aktieindex med 6 % och USAs Dow Jones med 11 % – under perioden.

Samtidigt har guldpriserna stigit med runt 7 % sedan början av 2019, medan dollarn förblev stabil, vilket tyder på att investerare kan söka tillgångar som kan vara skyddade mot en eventuell framtida negativ utveckling på aktiemarknaden.

De senaste uppgifterna tyder på att den ekonomiska aktiviteten i Kina saktar ner vilket  bidrar till en svagare tillväxt i Europa. Detta sätter press på både råvarupriser och global ekonomisk tillväxt, vilket i sin tur borde vara negativt för de flesta större valutor som tjänat på de senaste riskfyllda dragen.

Den globala investerarens känsla vilar på de amerikanska och kinesiska beslutsfattarna som försöker nå överenskommelser i handelsfrågor. Tills dess att det finns ett tydligt avtal mellan parterna kan tillgångar som guld och japanska YEN fortsätta att locka investerarnas efterfrågan.

Dock, eftersom aktiemarknadernas priser fortsätter att stiga genom förbättrade tillväxtförhållanden i Europa, kommer låg arbetslöshet och relativt optimala ekonomiska data och företagsvinster från USA:s volatilitet och osäkerhet, att kvarstå för trygga tillgångar eftersom investerarens riskinställning skiftar från dag till dag.

Centralbanker kanske inte erkänner det offentligt, men de har visat tecken på oro när aktiemarknaderna sjunker för fort, på grund av avtagande ekonomiska data i kölvattnet av stigande räntor. Den Europeiska centralbanken (ECB) har påpekat den försvagande ekonomiska trenden, och det ser ut som att de kommer att hålla sin räntepolicy oförändrad under 2019. Amerikanska Fed signalerade också att de inte kommer att öka räntan i år.

Sammanfattningsvis, 2019 är fortfarande i ett tidigt skedeoch kampen om höga avkastningar kommer fortsätta för investerare och handlare som identifiera verkliga problem på marknaden och utnyttja möjligheterna.

Du kan följa marknadens rörelse och uppdaterade nyheter på FXGM Sveriges webbplats.

Riskinformation

Detta är en annons. Artikeln är inte skriven av Affärsvärldens redaktion. Eftersom det här handlar om en investering i någon form vill vi påminna om att en investering innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Kapital som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.