BPC Instruments gör IPO med ny branschstandard

Med sina produkter som markant ökar kvalitén på forskning och analys inom ett brett spektrum av branscher gör nu BPC Instruments IPO på Spotlight Stock Market.
BPC Instruments

Jing Liu är vd och grundare av BPC Instruments. Han är entreprenör ut i fingerspetsarna men även docent i bioteknologi och civilingenjör. En unik och kraftfull kombination. Utifrån sin breda kunskap inom olika discipliner har han sedan bolaget grundades 2005 byggt upp ett, i bioteknikbranschen välkänt, bolag där fokus ligger på att effektivisera och förbättra kvalité och analys av både bioteknisk forskning och produktion. Bolaget har tagit fram automatiserade analysinstrument som möjliggör effektivare och mer tillförlitliga resultat. Något som i nästa led också resulterar i både effektivare användning av arbetskraftsresurser och objektiv jämförbarhet av analysresultat.

Jing– Vi har gått från att vara en startup på en väldigt nischad marknad till att vara ett bolag som är välkänt i vår bransch. En bransch som varit väldigt liten men som vi ser växer allt mer. Vi har fram till idag sålt våra produkter till nästan 70 länder med 90% av kundbasen utanför Sverige. Trots pandemin har vi fortsatt att öka vår försäljning. Detta mycket tack vare att vi snabbt kunnat ändra om i vårat arbetssätt via digitala verktyg men också för att vi känner våra kunder. Vi har otroligt bra kundkännedom kring dem vi säljer till, säger Jing Liu, vd och grundare BPC Instruments.

Bolaget har fram till nu verkat primärt i biogassektorn men ser att produkterna man tagit fram är applicerbara även på andra typer av branscher. Därför har man i och med nya krav och regleringar vad gäller miljömål också börjat jobba i områden som biologisk nedbrytbarhet & komposterbarhet, t.ex. nedbrytning av plast, vattenrening, pre-kliniska tester samt framställning av bioväte. Alla dessa områden kommer att se en betydande tillväxt under de kommande åren. 

– Vi rör oss från att erbjuda en nischad produkt inom en nischad sektor till att erbjuda en nischad produkt till flera andra nischade sektorer. Vi har som mål att kunna skapa en ny branschstandard. De kunder vi har effektiviserar sina arbeten så pass mycket att de inte har råd att gå tillbaka till de arbetssätt de haft tidigare. Våra produkter säkerställer en precision av analyser och resultat utifrån data som kommer in på ett sätt vi människor inte klarar av manuellt, säger Jing Liu, vd och grundare av BPC Instruments.

Bolaget har med sina produkter utvecklat sig mot att bli de facto standard för analyser inom biogassektorn. Många år av forskning och bred kunskap på både tekniksidan och inom bioteknologi gör att bolaget kan stå stadigt även om det skulle börja blåsa. Det finns ingen liknande lösning, med den kombination av komponenter som BPC Instruments har, på marknaden idag.

– BPC Instruments är ett väldigt bra exempel på ett bolag med låg risk och hög möjlighet till avkastning vilket är ovanligt för bolag verksamma i biotekniksektorn. Bolaget har gått med vinst de senaste tio åren och kunderna som ansluter växer som kunder då de själva kan utveckla sin kompetens i takt med att deras arbete effektiviseras, avslutar Jing Liu, vd och grundare BPC Instruments.

Läs mer om BPC Instruments här.

 

 

Teckningstid: 17 november – 1 december 2021
Teckningskurs: 20,50 SEK per aktie
Teckningspost: minst 200 aktier, motsvarande 4 100,00 SEK
Försäljningsvolym: total emissionsvolym är cirka 15 MSEK (varav cirka 10 MSEK skriftligen avtalats såsom teckningsförbindelser)
Notering: på Spotlight Stock Market
Första dag för handel: planerat till 16 december 2021

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.