Ectin Research gör IPO med ny lovande läkemedelskandidat mot metastaserad blåscancer

En cancerpatient med spridd blåscancer blev behandlad för en tropisk parasitsjukdom hen drabbats av. Detta resulterade i att även alla synliga spår av cancersjukdomen försvann.
Anna

Det var en läkare i Göteborg som gjorde den otroliga upptäckten att en patients spridda blåscancer verkade ha försvunnit i samband med en, utanför cancerbehandlingen, behandling mot en tropisk parasitsjukdom. Baserat på en vidareutveckling av patientfyndet i form av en kombinationsbehandling grundades senare Ectin Research. Bolagets kombinationsbehandling mot metastaserad blåscancer är skonsam för patienterna och tas oralt. Nu gör bolaget IPO på Spotlight Stock Market med målet att testa läkemedelskandidaten i klinisk miljö.

– Det är jättespännande att komma ut och få informera allmänheten om att bolaget finns och att vi har en ny lovande cancerterapi under utveckling.  Att arbeta med utveckling av läkemedel är en komplicerad process och det kommer naturligtvis ta tid. Nästa steg är att kliniskt i fas I/II studie säkerställa effekterna av vår kombinationsbehandling.  Det är verkligen en spännande och givande resa vi har framför oss, säger bolagets vd, Anna Sjöblom-Hallén.

Anna Sjöblom-Hallén har varit vd i bolaget sedan 2016. Hon är en utbildad kemist med en executive MBA utbildning och har doktorerat i medicin när hon studerat ett tumörassocierat virus. Hon har bland annat även startat upp bolagen Toleranzia och Alzinova vilka båda är noterade på Nasdaq First North.

– Idag är cancerterapi för behandling av metastaserad blåscancer associerad med svåra och allvarliga biverkningar. Livskvalitén hos den drabbade är väldigt dålig. Det är också en dyr behandling och patienterna återfaller ofta i sin sjukdom där endast 5% överlever på 5-års sikt. Vår behandlingsmetod är inte alls lika kostsam för samhället och har tolererbara potentiella biverkningar. Patienten skulle därmed kunna behandlas i sitt hem vilket minskar belastningen på vården och ökar välbefinnandet hos patienterna. Förutom lovande prekliniska data vid försök på blåscancer celler har vi indikationer från ytterligare prekliniska försök om att kombinationsbehandlingen potentiellt skulle kunna behandla andra cancersjukdomar som bröstcancer, prostatacancer och tjocktarmscancer. Vi anser att kombinationsbehandlingen skulle vara en stor fördel både för samhället såväl som för den enskilde patienten, säger bolagets vd, Anna Sjöblom-Hallén.

Ectin Research pre-kliniska studier har visat att kombinationsbehandlingen ger upphov till en sänkt cancercelltillväxt såväl som att tumörcellerna får en signal att de bör dö. Den forskning som gjorts i bolaget tyder på att det var just det som hände i patientfallet när patientens tumörer inte bara stannade i tillväxt utan även minskade i storlek där inga tecken på cancersjukdom till slut fanns kvar.

Vad är nästa steg för bolaget?
– Vi planerar att komma igång med klinisk fas-1 studie under andra halvåret 2021 för att studera säkerhet och tolerabilitet av kombinationsbehandlingen på patienter med metastaserad blåscancer. I H1-2023 ska vi ha rapporterat av studieresultatet till Läkemedelsverket för att få tillstånd om att gå vidare i en klinisk fas-2 studie i samma patientkategori för att fastställa klinisk effekt. Efter att det mesta av fas-2 studien är klar H2 2024 kommer vi fortsätta samla in överlevnadsdata från patienterna, vilket vi kommer att göra fram till H1 2025, säger bolagets vd, Anna Sjöblom-Hallén.

Läs mer om Ectin Research här.

Teckningstid: 1 juli – 15 juli 2021
Teckningskurs: 35,40 SEK/unit, innebärande 5,90 SEK/aktie
Teckningspost: 160 units (5 664 SEK)
Emissionsvolym: cirka 55 MSEK genom initial emission och cirka ett år senare ytterligare cirka 11 MSEK genom teckningsoptioner
Notering: Spotlight Stock Market
Planerad första dag för handel: 29 juli 2021