Annons från Fastighetsräntefonden

Fastighetsräntefonden taktar på mot högre målavkastning

Fastighetsräntefonden är på väg mot ytterligare ett framgångsrikt år. Fonden, som investerar i en diversifierad portfölj av högavkastande svenska säkerställda fastighetskrediter, har parerat en orolig marknad och taktar mot en årsavkastning för 2023 som ligger inom det uppjusterade målavkastningsspannet på 7-10%.
Fastighetsräntefonden Alfakraft Affärsvärlden
För att hantera risken i utlåningen sprids investeringarna över ett stort antal projekt, inom olika segment och med fokus på försålda eller bokade bostäder och redan uthyrda kommersiella fastigheter.

Fastighetsräntefonden presterar som vi förväntat oss och de högre marknadsräntorna spelar oss i händerna. Att vi tidigare minskat risken i portföljen genom att reducera löptiderna i de underliggande lånen har varit en framgångsfaktor, samtidigt ligger vi väldigt fördelaktigt i pantstrukturerna, förklarar förvaltaren Bengt Lindblad.

Fastighetsräntefonden investerar i ett urval av de lån som finns tillgängliga via samarbetspartnern Tessins plattform. Målet är att erbjuda en väldiversifierad portfölj av direktlån till svenska fastighetsprojekt som är säkerställda via fastighetspant eller borgensåtaganden.

– Vi investerar i fastighetsprojekt med bra risk/reward där lånen alltid är säkerställda och löptiderna maximalt är 24 månader. I dagsläget är den genomsnittliga löptiden runt 7 månader, vilket gör att vi löpande kan omsätta nya lån till högre räntor förklarar Bengt.

Investera i Fastighetsräntefonden här. 

En trygghet i fonden är den kvalitetssäkring av projekten som sker genom Tessin och deras gedigna analys.

Att lånen är säkerställda via fastighetspant gör att det alltid finns ett reellt värde bakom exponeringen, understryker Bengt.

– Om ett projekt skulle gå emot oss kan vi alltid ta panten i anspråk och få ut värden vid en försäljning på exempelvis exekutiv auktion. En trygghet i fonden är också den kvalitetssäkring av projekten som sker genom Tessin och deras gedigna analys.

Vi arbetar aktivt med att hålla nere fondens LTV eller loan to value, det vill säga fastighetslånens storlek i förhållande till fastigheternas marknadsvärde. För närvarande ligger fondens LTV på cirka 45%.

För att hantera risken i utlåningen sprids investeringarna över ett stort antal projekt, inom olika segment och med fokus på försålda eller bokade bostäder och redan uthyrda kommersiella fastigheter.

– Vi har för närvarande 25 projekt i portföljen. Det är alltifrån näringsfastigheter till bostadsprojekt och samhällsfastigheter. Den gemensamma nämnaren är att vi letar fastighetslån där den potentiella avkastningen är tillräckligt hög och där fastighetspant och säkerhetsmassa är tillräckligt betryggande samt att låntagaren bedöms kompetent, säger Bengt.

Behovet av alternativa långivare ökar

Enligt förvaltaren har den oro som omgärdat fastighetssektorn inte påverkat fonden i någon större utsträckning, men klimatet ställer högre krav på att välja sina projekt med noggrannhet och omsorg.

– Vi har blivit mer selektiva. Fördelelen med ett bistrare ekonomiskt klimat är att kreditgivning från bankerna blir ännu striktare, vilket gör att behovet av alternativa långivare ökar och att fler kvalitetsprojekt kommer till oss.

– De projekt som vi investerat i på slutet har alla erbjudit väldigt förmånliga panter och räntor i förhållande till den underliggande risken. Det borgar för att vi fortsatt kan generera god riskjusterad avkastning till våra andelsägare framåt.

Investera i Fastighetsräntefonden här. 

Denna artikel är en annons från Fastighetsräntefonden,
den är inte skriven av journalisterna på Affärsvärldens redaktion.
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.