Kommersiellt genombrott för miljöteknikbolaget

Avtalet med Glencore som är ett av världens största metallföretag innebär ett kommersiellt genombrott för Swedish Stirling. Bolagets återvinningslösning för att på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt producera el av restgaser har väckt intresse över hela världen.
Pilotanläggningen i Sydafrika som driftar den senaste modellen av PWR BLOK.

Avtalet med Glencore som är ett av världens största metallföretag innebär ett kommersiellt genombrott för Swedish Stirling. Bolagets återvinningslösning för att på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt producera el av restgaser har väckt intresse över hela världen.

– Vi sparar pengar och reducerar koldioxidutsläppen åt våra kunder. Det är en mycket bra kombination, berättar Swedish Stirlings nytillträde VD Dennis Andersson. För företag som konsumerar mycket el och har höga elpriser och hårda miljökrav är detta givetvis mycket intressant.

El av restgaser

Förutom avtalet med Glencore i Sydafrika har bolaget skrivit ytterligare avsiktsförklaringar på 216 stycken PWR BLOK med hela den sydafrikanska ferrokromindustrin. I deras produktion förbrukas stora mängder kolproducerad el, samtidigt som det skapas miljöfarliga restgaser. Elräkningen kan stå för upp emot en tredjedel av företagens totala kostnader, och med Swedish Stirlings lösning där man använder restgaserna vid produktionen till att producera el kan elförbrukningen minska med upp till 15 %, vilket även kraftigt reducerar CO2-utsläppen.

Klimatsmart el med stirlingmotorer

Swedish Stirling använder stirlingmotorer som omvandlar värmeenergi till rörelseenergi för att driva elgeneratorer. En PWR BLOK innehåller 14 stirlingmotorer som förpackats i en 40-fots container och producerar 400 kW klimatsmart el. Till Glencore levereras en 10MW anläggning med PWR BLOK vilket även kommer att reducera CO2-utsläppen med nära 90 000 ton årligen.

Dennis Andersson, VD.

– Vårt fokus nu är att leverera till Glencore enligt vårt avtal, säger Dennis Andersson. Det innebär också att vi går mot att bli ett serietillverkande industriföretag. Parallellt har vi levererat vår första generation 3 av PWR BLOK till pilotanläggningen hos Samancor i Sydafrika.

Europa nästa

Bolagets teknologi har på kort tid fått stor uppmärksamhet i Sydafrika, vilket är anmärkningsvärt i en konservativ bransch. Att Swedish Stirling valt just Sydafrika beror på att landet har stora aktörer inom gruv- och metallindustrin, vars produktion genererar stora mängder restgaser, samtidigt som elen är kolkraftsbaserad och elpriset är högt.

– Vi befinner oss i ett spännande skede, säger Dennis Andersson. Vår teknik är modulär, skalbar och vi kan relativt enkelt öka vår produktionskapacitet. Nästa marknad för oss är smältverksindustrin i Europa, och med avsiktsförklaringen med tyska SMS Group i våras är det vår prioritering.

CleanTech på riktigt

Dennis Andersson framhåller att Swedish Stirling är så mycket mer än en produkt med paketerade Stirlingmotorer.

– Vi skriver industrihistoria då vi på ett nytt sätt löser ett gammalt problem för en hel industri. När vi återvinner restgaser, som för kunden faktiskt är ett ”gratis” bränsle, omvandlar vi ett miljöfarligt utsläpp till elektricitet. Det ger elektricitet till en lägre kostnad, och med mycket mindre miljöpåverkan. Det är CleanTech på riktigt. Det vi gör är hållbart och meningsfullt och det har en enorm potential, avslutar Dennis Andersson.
Teknologin är inte heller begränsad till ferrokromindustrin. Exempelvis så facklar petroleumindustrin bort stora mängder restgaser som skulle kunna omvandlas till el med Swedish Stirlings lösning.

Framtidsutsikterna för bolaget ser alltså goda ut.

”Vi sparar pengar och reducerar koldioxidutsläppen åt våra kunder. Det är en mycket bra kombination.”

Gruvgatan 35B
421 30 Västra Frölunda
Tel 031-385 88 30
Swedish Stirlings aktie (STRLNG) är listad på Nasdaq First North Premier

Läs mer om Swedish Stirling här.