Annons från Invesco

Många goda investeringsmöjligheter under 2024

Investeringar på tillväxtmarknader har de senaste åren visat en tydlig eftersläpning i avkastning jämfört med utvecklade marknader. Därmed har ett värderingsgap uppstått marknaderna emellan. Enligt Invescos förvaltare Charles Bond öppnar detta upp för många goda investeringsmöjligheter.
Invesco Affärsvärlden Tillväxtmarknader
Att ha en bred exponering som bottnar i gedigen bolagsanalys, är nyckeln till framgång.

Under de senaste fem åren har tillväxtmarknader, uttryckt som MSCI Emerging Markets Index, utvecklats betydligt svagare än det breda världsindexet MSCI All Country World. Under 2022 underpresterade tillväxtmarknader med över 12 procentenheter och den negativa trenden har fortsatt under 2023, främst till följd av en svag utveckling för kinesiska aktier. Detta har medfört att aktievärderingen på tillväxtmarknader kommit ned till historiskt låga nivåer, framförallt i förhållande till utvecklade marknader.

Charles Bond Invesco
Charles Bond, fondförvaltare på Invesco.

”Tittar man på aktiekurserna i förhållande till bolagens eget kapital (så kallad price to book eller P/B) så handlas tillväxtmarknader för närvarande till ett PB på 1,8 gånger, motsvarande siffra för utvecklade marknader är 3,2 gånger”, förklarar Charles Bond, som är fondförvaltare på Invesco med fokus på Asien och tillväxtmarknader.

Läs mer om Invescos syn på tillväxtmarknader

Attraktiva värderingar skapar möjligheter 

Enligt förvaltaren öppnar denna utveckling upp för intressanta investeringsmöjligheter:

”Under 2024 förväntas bolag på tillväxtmarknader kunna uppvisa förbättrade intäkter, vilket borgar för ett intressant investeringsklimat, i synnerhet med hänsyn till värderingarna.”

Han understryker också att heta investeringstrender kopplat till AI inte fått samma avtryck i aktiekurserna för de asiatiska bolag som är exponerade mot denna trend.

”Tillväxtmarknader erbjuder exponering mot världsledande halvledarföretag i nordasiatiska länder som Taiwan och Korea. De stora förväntningarna kring AI-relaterad efterfrågan består, men det förefaller oss som om nivån på halvledarefterfrågan som krävs för att stödja tillväxten av AI inte har prissatts fullt ut i de asiatiska teknikaktierna”.

Gedigen bolagsanalys – nyckeln till framgång 

När det gäller risker på tillväxtmarknader säger Charles Bond att det finns landsspecifika risker som är viktiga att ta hänsyn till. Att ha en bred exponering som bottnar i gedigen bolagsanalys, menar han är nyckeln till framgång.

”För oss som värdedrivna förvaltare analyserar vi bolag snarare än tittar på övergripande trender för att förstå den dynamik som finns inom en viss sektor och hur bolagen är positionerade för att dra nytta av den. Samtidigt som vi vill se att möjligheterna för bolagen står i relation till värderingen”. Sammantaget menar Charles Bond att tillväxtmarknader står inför en stark period.

”Vi har en positiv syn mot bakgrund av den starka tillväxt som förväntas, den låga värdering som för närvarande råder, i synnerhet jämfört med utvecklade marknader, och det faktum att globala portföljer fortfarande har en relativt låg allokering till tillväxtmarknader. Mer specifikt tycker vi att återhämtningen för koreanska halvledarbolag ser intressant ut.

Läs mer om Invesco

Denna artikel är en annons från Invesco,
den är inte skriven av journalisterna på Affärsvärldens redaktion.
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.