Lär dig av fem vanliga investeringsmissar

Vi har ständig tillgång till information om aktiemarknaden och dess möjligheter. Men utbudet av fakta kan göra det svårare att hålla fokus. Läs om några vanliga misstag som faktiskt går att undvika.

Du kan få regelbundna insikter och den fullständiga guiden om hur man undviker investeringsfel här. 
Investeringslandskapet har onekligen blivit mer komplext. Som investerare finns det dock några aspekter att vara medveten om. Om du hanterar dina egna investeringar finns stor anledning att ständigt påminna sig om dem:

1. Att underskatta din tidshorisont

Detta är vanligt och kan få förödande effekter för förverkligandet av dina planer. Vi lever allt längre, men trots detta har många en konservativ uppfattning om sin egen livslängd. Konsekvenserna kan slå dels mot en själv, dels mot nära och kära. Oavsett om ditt syfte är att efterlämna ett arv, eller att själv tillgodoräkna dig tillgångarna under pensionen; krävs att planeringen baseras på en realistiskt uppskattad livslängd.

2. Att missförstå kassaflödesbehovet

Investerare kan förväxla inkomstbehovet med kassaflödesbehovet, och omedvetet sätta krokben för sig själva. Medan kassaflödet visar på hur mycket du behöver för dina privata kostnader, står inkomsten för det som din portfölj tjänar in, och kan komma att beskattas för. Ett misstag är att hamna i tankesättet att inkomsten används för ditt behov av kassaflöde, utan att röra kapitalet. Varför? Hur du skapar inkomst påverkar tillväxten av tillgångarna och den skatt du betalar. Något som i sin tur påverkar möjligheten att uppnå önskat kassaflöde.

3. Att inte lyckas med diversifiering

Det krävs strategi och kunskap för att lyckas med diversifiering. Motsatsen kan exempelvis leda till oavsiktliga koncentrationer. Något som i värsta fall generar accelererande förluster. Här spelar faktorer som sektor, land, valuta, värderingar och storlek roll. En korrekt diversifierad portfölj tar med alla viktiga faktorer i beräkningen för att just undvika koncentrationer och de risker det medför.

4. Du begränsar dig till en marknad

Diversifiering över sektorer erbjuder fördelar, men förbise inte värdet av diversifiering på olika marknader.

Utfallet av investeringar enbart på svenska företag, kan lika gärna bero på landets ekonomiska resultat mer än de enskilda företagen. Du missar samtidigt investeringsmöjligheter som det stora antalet globala innovativa företagen erbjuder utanför Sverige

5. Att avgifterna slukar kapitalet

Ett misstag är att tro att avgifterna för olika serviceleverantörer liknar varandra. Det finns stora skillnader på marknaden och som investerare bör du ta reda på vad som gäller i ditt fall. Avgiftsstrukturen varierar stort mellan aktiemäklare, rådgivare, fond- eller handelsplattformar. Det är därför viktigt att du helt förstår vilka avgifter en rådgivare har innan du anlitar någon.

Fisher Investments Norden har kartlagt fler investeringsfällor, och hur de bäst undviks. Hämta den fullständiga guiden och få regelbundna insikter här.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här