Reduca moderniserar styrelsearbetet med digital styrelseportal

Att behovet av en digital lösning som enkelt kan underlätta styrelsearbeten funnits talar sitt tydliga språk. Sedan styrelseportalen lanserades för fem år sedan har bolaget snabbt dragit åt sig alltfler kunder och det tycks inte sluta där. I en tid då digitala lösningar och nya arbetssätt krävs för att ta sig framåt visar sig teknikföretaget vara på helt rätt spår.

Idén om att underlätta styrelsearbetet kom redan 2013 då bolagets grundare Christian Murray av egen erfarenhet tröttnat på det tidskrävande och analoga arbetssätt som traditionella styrelsearbeten många gånger innebär.

“Vi såg tidigt att bolag och föreningar jobbade analogt, något som tar onödigt mycket tid. Här började vi fundera kring en möjlig lösning med målet att effektivisera. Utifrån det växte tankarna fram på att skapa en digital portal där det enkelt går att samla och strukturera styrelsearbetet”, säger Christian.

Som aktiv styrelseledamot känner du kanske igen känslan med lite för många dokument i för många olika mappar och alldeles för många mejl att hålla reda på? Christian berättar att de med Reduca haft som mål att skapa en plattform med fokus på att effektivisera, spara tid och sänka utgifter.

“När vi började utveckla Reduca lade vi in möjligheten till dokumentering och avtalsbevakning först. Vi satte även in en påminnelse om när ett avtal skulle omförhandlas då vi förstod att detta många gånger behövs. Utöver det har vi byggt på funktioner så som e-signering, votering, digital aktiebok, styrelsekalender, projektledning, interna och externa meddelanden samt ett digitalt mötesrum. Det här sparar otroligt mycket tid och kraft hos våra kunder. Tid som kan läggas på viktigare saker,<” säger Christian.

Fakta:

Grundat: 2013

Kunder: 863

Användare: 3451

Kunder: Styrelser

Kundgrupp: Från börsnoterade företag till ideella organisationer
Fokus: Samla allt styrelsearbete digitalt på ett ställe

Den rådande pandemin har inte bara skakat om bolagsmarknaden utan även försvårat möjligheten för styrelser och föreningar att hålla stämmor. En värdefull deltjänst i bolagets erbjudande är voteringsfunktionen som möjliggör omröstningar digitalt när det av olika skäl är svårt att ses fysiskt.

“Denna lösning möjliggör digitala omröstningar både inom styrelser men också vid exempelvis föreningsstämmor, eller omröstningar med aktieägare. Detta tillåter en beslutsfähig styrelse även på distans. Något vi sett varit mycket uppskattat. Inte minst under rådande pandemi. I och med Covid-19 löser vi ett nytt problem för många”, säger Christian

Reduca har sedan start växt organiskt och används av allt från börsnoterade bolag till ideella föreningar. Med över 850 användande organisationer är det kanske inte till någon större förvåning att företaget beräknas slå försäljningsrekord år 2020.

“Det är våra kunder som hjälper oss att förbättra produkten eftersom det är de som står för expertisen och berättar för oss vilka behov som finns. Vi fortsätter konstant att utveckla utifrån den feedback vi får”, säger Christian

Läs mer om Reduca på www.reduca.se    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här