Så utmanar Berghs-studenter varumärken

Behovet av innovation och kreativa lösningar behövs idag i alla delar av företag, myndigheter och organisationer. Vad krävs egentligen för att hålla sig relevant och skapa jobb eller tjänster även i framtiden? Varje vecka får Berghs förfrågningar från företag kring att samverka med studenterna för att få tillgång till nya innovativa lösningar.

För att hitta lösningar på många företags utmaningar idag krävs erfarenheter av den yngre generationen som växt upp i en digital era. De senaste åren har begrepp som omvänt mentorskap, interdisciplinära team och agilt ledarskap växt fram och många ledare ser över sina team för att säkra olika perspektiv. Det har blivit strategiskt viktigt att rekrytera yngre talanger till företaget för att täppa igen kunskapsluckor.

Att tillföra nya kompetenser står högt på agendan hos många arbetsplatser och många driver projekt för att öka lärandet. Att vara uppdragsgivare i Berghs examensprojekt är ett sätt att få energi genom att utforska nya lösningar på sina utmaningar och samtidigt vara en del i en lärandeprocess. Examensprojektsuppdragen har funnits i över 20 år, och det anses attraktivt för varumärken att få tillgång till en komplett arbetsgrupp med snart färdigutbildade strateger, kreatörer, PR-specialister och nu även growth marketers.

– Jag läser intresseanmälningar till våra examensprojekt från företag, myndigheter och organisationer varje år för att ta tempen på vilka kommunikativa utmaningar som finns i Sverige idag. De sista åren har jag sett ett ökat behov av hjälp för att tydliggöra företagets position och sitt “why”. Man har utvecklat nya tjänster och produkter, eller börjat kommunicera i nya kanaler, men tappat bort kärnan i sitt varumärke. Hur blir företaget relevant och vad är på riktigt differentierande? Hur kan de hitta tillbaka eller hitta nya kärnvärden? Det kan vara briefen i ett examensprojekt, säger Camilla Wallander, vd på Berghs School of Communication.

Många gånger kan företag känna att de behöver en kreativ injektion eller bara en energiboost till att tänka nytt, och då föreslås istället ett Student Lab.

– På så sätt får man under en heldag energi från studenterna och kan sedan ta avstamp i resultatet från den dagen till vidare arbete internt, säger Camilla Wallander. Från att främst ha behövt hjälp med grafisk profil och kommunikationsstrategi, är nu behoven hos företagen mycket bredare än så.

– Det kan handla om allt från att skapa EMV (egna varumärken i detaljhandeln), attrahera människor till nya områden och skapa engagemang, stärka employer branding för att attrahera rätt talang eller förändra position med ett hållbarhetsfokus. Det finns många exempel på utmaningar studenter tar sig an i ett examensprojekt eller i ett Student Lab, säger Cecilia Sjödin, projektledare på Berghs.

 

Läs mer här:

www.berghs.se/foretag-examensprojekt 

www.berghs.se/foretag-student-lab 

Fakta:

Berghs examensprojekt pågår under april och maj varje år. Som uppdragsgivare får du ett 6 veckor långt samarbete med ett av våra studentteam. När projektet är klart har du en integrerad lösning med allt från analyser till kreativa koncept, tidplan och budget. I varje projektgrupp får du tillgång till en stark mix av strateger, kreatörer, designers & growth marketers.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här