Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Billig exponering mot Asien

2018-11-14 22:00
Foto: IBL

Telenor har framtida tillväxt säkrad och lönsamhet som brädar branschens.

Köprådet för Telenor i nr 44/2017 gav svagare ettårsavkastning än Stockholmsbörsens minus 5 procent (dött lopp inräknat utdelning och valuta). Caset utgick från börsrabatten på intjäningen, trots högre lönsamhet och kapitalförräntning (roce) än branschen, plus tillväxtpositioner i Asien. Därutöver fanns renodlingsuppsida i konglomeratstrukturen, dels genom att ”göra en Tele 2” och avyttra färdigutvecklade marknader och dels genom att avyttra överflödiga tillgångar, som lågt bokförda fastigheter.

Året bjöd på fler strukturgrepp. Det stora var avyttringen av operatörsverksamhet i Central- och Östeuropa (CEE), motsvarande 8 procent av ebitda-resultatet i fjol. Köpeskillingen blev dryga 26 miljarder norska kronor, motsvarande godkända 2,3 gånger 2017 års omsättning och 6 gånger ebitda.

Därmed hämtas nu knappt hälften av intäkterna och tre femtedelar av kassaflödet från asiatisk operatörsverksamhet. Denna spännande portfölj ger god riskspridning över unga befolkningar som konsumerar alltmer mobiltjänster: från mognande Thailand och Malaysia via Pakistan till framtidsmarknader som Bangladesh och Myanmar.

Runt en tredjedel av kassaflödet är skandinavisk operatörsverksamhet. Negativt under året här var att Telia stärkte sin norska bredbandsposition genom förvärv av GET och TDC Norge. Därutöver finns den höglönsamma udda fågel-divisionen Broadcast, med Canal Digitals satellit-tv, egna satelliter samt marknät för radio och tv i Norge och Belgien. Den verksamheten skulle kunna säljas av dyrt.

Intäkterna har varit närmast stillastående. Lönsamheten har, via besparingar, lyft till över 40 procents ebitda-marginal medan kapitalförräntningen (roce) tuggar vidare ovan starka 20 procent. Det som uteblivit är uppvärderingen. Restkoncernen handlas runt 10 gånger rörelseresultatet (ev/ebit). Ungefär som Factsets 2018-estimat för tillväxtmarknadsoperatörer som Millicom (upprepat köpråd i nr 44/2018), men milslångt under Telias ev/ebit 17 och Tele 2:s ev/ebit 22, före det dyra Comhem-köpet (säljråd via Affärsvärlden Analys+ i februari 2018).

Affärsvärlden ser fortsatt defensiv tillväxt till hög lönsamhet i Telenor. Sektorrabatten ter sig obefogad, och väntan på uppvärdering bjuder på ordinarie direktavkastning på över 5 procent, återköpsprogram och stötvis extrautdelningar. Köp med riktkurs 235 norska kronor, eller ev/ebit 14.

Johan Eklund

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom