Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Fokus på aktiernas fallhöjd

2019-01-16 18:00

Två kalenderveckor in på 2019 har Nordiska Värdeportföljen rivstartat det nya börsåret dryga 9 procent upp. Portföljen förblir fokuserad på att begränsa fallhöjden via defensiva aktieval.

Sedan Affärsvärlden Analys+ modellportföljens start för dryga året sedan är totalavkastningen återställd till 16,7 procent, eller dryga 17 procentenheter bättre än Stockholmsbörsens OMXSGI-index.

Portföljstrategin förblir att leta runt bland låga bolagsvärderingar spridda över hela Norden. Strategin tar ingen större hänsyn till vad aktiekurser hittar på i korta loppet, så länge där finns en värdepotential som bedöms gå att plocka fram. Denna värdepotential ställs mot risken att bolagens möjligheter att överavkasta urholkas av konkurrens eller bränns upp via vårdslösa felsatsningar – inte risken att aktieinvesterarkollektivet blir än mer pessimistiska eller oroliga (volatilitet).

Det förklarar portföljens villighet att under 2018 snitta ned sig i brant fallande Pandora som näst största innehav (17 procents portföljandel). Den danska smyckesjättens fundamenta bedöms helt enkelt inte urholkas i tillnärmelsevis samma takt som kurstappet.

Det förklarar också portföljens val att ligga kvar med stark övervikt i sin stora vinnaraktie hittills: Eolus Vind (största innehav med 33 procents andel). Där har en serie större optionsvärden utanför vindkraftsprojektörens balansräkning visat sig gå att ta allt närmare kassaflöden. Värdepotentialen fanns beskriven från start, men sannolikheten för att den ska falla ut lyckosamt till hanterbar risk har kommit upp väsentligt. Därtill har innehavet haft hjälp av stigande elpriser, som snabbat på möjligheten till stora vindaffärer.

Samtidigt är vindkraften aldrig långt ifrån politiska störningar, och även om Eolus visat sig vara väldigt bra på att ta höjd så är bolaget på intet sätt ett självspelande piano, så länge verksamheten är koncentrerad till det svensk-norska systemet för elcertifikatsersättning till förnybart. Det bästa vore om projektplattformen visar sig gå att skala upp framgångsrikt även i de projekt som Eolus vill utveckla i Finland, Baltikum samt i USA, där även embryot till en potentiell solenergiaffär finns.

Utöver Eolus har Stenbecks tillväxtmarknadsoperatör Millicom (4 procent) haft bäst fart på börsen de senaste veckorna. Det 80-procentiga förvärvet av Cable Onda har som väntat slutförts. När aktien nu parallellnoterats i New York kan en uppvärdering från en, i Affärsvärldens tycke, omotiverad rabattvärdering snabbas på.

Portföljen förblir taktiskt överviktad mot defensiva, konjunkturokänsliga branscher. Förhoppningen är att några av dessa står emot och tickar in sina kassaflöden eller frigör värden ur balansräkningarna även under en bredare konjunkturnedgång med störningar i finansieringsklimatet.

Nordiska Värdeportföljens framtida jaktmarker för aktiefynd kan potentiellt följa den svenska bostadsskuldfestens kulmen. Eller varför inte bland senare års storförvärvare, vars eventuella snedtramp kan tänkas tvinga fram defensiva nyemissioner för att rensa upp överbelåning.

Men då gäller det att inte stå placerad där marken ser ut att kunna rämna.

Johan Eklund

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom