Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Förvärvsmaskin tappar takten

2018-08-22 11:00

Diversebutiken Indutrade har tappat takten och den nya ledningen hittar inget att köpa. Sälj aktien.

SÄLJ Tabellen här ovan visar två saker. Antalet förvärv som diversebutiken Indutrade har gjort under de senaste 15 åren och dessutom hur många miljoner kronor som dessa företag omsätter per år. Innevarande år ser alltså ut att bli det magraste på tio år.

Bolaget bygger sin existens på att varje år köpa 10–12 företag runt om i Europa. Dessa bolag säljer maskiner och förbrukningsartiklar till industrin och offentlig verksamhet. Numer består koncernen av över 200 olika bolag. Förvärven är ofta små. Bolagen omsätter mellan 50 och 350 miljoner kronor per år. När förvärvslystnaden nu viker, trots att konkurrensen bland olika företagsköpare enligt bolagsledningen inte tycks ha ökat under senare tid, är det såklart besvärande.

– En stor del av vår affärsstrategi är att köpa bolag. I år har vi gjort något färre avslut än vad vi har gjort tidigare år, säger vd Bo Annvik som ser tre orsaker till utvecklingen.

• Några projekt tar längre tid än vad en genomsnittlig förvärvsprocess brukar göra, och Indutrade har också, vid några tillfällen, även valt att kliva av vissa projekt senare i processen.

• Ett generationsskifte bland toppchefer, bland dessa Bo Annvik själv samt finanschefen och förvärvschefen, har nyanställts. Många chefer har placerats på nya positioner.

– Då ter det sig naturligt att man tar sig lite tid att analysera ett så pass framgångsrikt företag som Indutrade. Det känns klokt att lyssna in sin organisation, lära sig bolagen och träffa medarbetare. Kanske blir det så att affärsutvecklingstakten påverkas något av detta, säger Annvik.

• Koncernledningen har under det senaste året lagt mycket kraft på att få ordning på de bolag som utvecklats svagt eller som till och med går med förluster.

– Vi startade genomgången förra året när jag kom in i företaget och identifierade ett mindre antal bolag som presterat lite sämre. Förändrings- och förbättringsarbetet kommer att fortsätta under 2018, säger Bo Annvik till Affärsvärlden.

Knappast fullt fokus på tillväxt i år heller, alltså. Vilket tillsammans med Bo Annviks analys av affärsklimatet, där han pekar på att fjolårets tillväxtyra dämpas i år, rimligen inte tas emot med jubel och trumpeter på Stockholmsbörsen.

– Vi har haft en bra orderingång och affärsklimatet är positivt. Däremot ökar det inte på samma sätt som för ett år sedan. Det är mer stabilare i sin utveckling.

De här beskeden är sammantaget dåliga nyheter för den som äger Indutrade-aktier där investerare har räknat in ökad försäljning och allt högre orderingång framöver. Indutrade är en Affärsvärlden-favorit sedan många år och senast för ett halvår sedan (Affärsvärlden nr 1–2/2018) rekommenderade vi läsarna att köpa aktien. Ett av våra argument var att vi förmodade att den nya ledningen skulle ha samma förvärvsambitioner som den gamla ledningen.

Hittills har Annvik och hans nya chefsgäng inte orkat med och därmed gör Affärsvärlden helt om. Nya kursbesvikelser är att vänta när orderingången från förvärv för jämförbara enheter i de två kommande kvartalsrapporterna kan krypa ner under noll i ökningstakt. Med årets vinster värderade till 25 gånger pengarna finns inte utrymme för bakslag. Sälj och köp tillbaka på nivåer under 202 kronor.

Calle Froste

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom