Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Fyndläge i bettingsektorn

2018-10-17 18:00

Det finns en oro kring vinstutvecklingen i bettingsektorn. Värderingen ser dock aptitlig ut om analytikerna får rätt.

I nr 3/2018 lyfte Affärsvärlden fram bettingsektorns ditintills starka kursutveckling, driven av en fallande riskpremie i kölvattnet av alltmer reglerade marknader i Europa. Tidpunkten skulle dock visa sig vara början på en större rekyl, där medianaktien i sektorn nu har backat med 24 procent hittills 2018. Bakomliggande orsaker är bland annat en ökad oro kring vinstutvecklingen efter licensiering i Sverige samt utförsäljningar av vissa institutionella ägare inför omregleringen.

I början av året låg sektorns ev/ebit-multipel på 14 för 2018, att jämföra med dagens 10,7. Då som nu var operatörerna Global Gaming, Mr Green och plattformsleverantören Aspire lägst värderade sett till ev/ebit. Global Gaming, med varumärket Ninja Casino, sticker ut med ev/ebit 4,4 trots snabb vinstökning. Aktiemarknaden upplever dock risken som hög, sannolikt givet bolagets höga exponering mot Sverige samt mot nätkasino.

Börsen visar också på osäkerhet kring hur mycket vinsterna faktiskt kommer att påverkas av en licensiering. I median förväntas dock sektorn att öka vinsten per aktie med 15 procent mellan 2018 och 2019, enligt analytikerna i databasen Factset. Kambi och Mr Green väntas stå för det största vinstlyftet per aktie. Om man litar på analytikernas riktkurser så synes största fyndläget, före riskjustering, i Global Gaming där riktkursen ligger 105 procent över dagens kurs, följt av Leo Vegas 75 procent samt Öresund-ägda affiliatebolaget Catena Media på 69 procent.

Jonas Elofsson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom