Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Globaliseringen dör inte

2020-01-15 18:00

Nu tänker vi tvärtom igen. Ända sedan 2016, då det politiska systemet skakades av Brexit och Donald Trump, har vi fått höra att globaliseringen nått vägs ände, att frihandeln kommer att hämmas.

Men handeln finner nya vägar. Medan den kinesiska exporten till USA minskat under Trump, har den ökat till EU och Asean-länderna under samma period.

Av säkerhetspolitiska skäl lär konflikten mellan Kina och USA fortsätta att pyra. Men i resten av världen syns inte riktigt samma trend.

Det är också värt att få lite proportioner när medierna fylls av handelskrigsrubriker: USA:s handelstullar är i dag bara en bråkdel av vad de en gång varit, och den allt friare världshandeln är ingen ny trend, utan en utvecklingen som har pågått i över sjuttio år.

Företag som kan gynnas av trenderna:

  • A.P. Møller-Mærsk: Med världens största containerflotta och som en av världens större hamnoperatörer i verksamhetsportföljen är det Köpenhamnsnoterade sjökonglomeratet en tydlig vinnare på fortsatt växande interregionala handelsflöden. För det mesta långväga gods är sjötransporter än så länge den ekonomiskt bästa lösningen. Därtill tillkommer stegvis höjda krav på både utsläpp och energieffektivitet, vilket bör lyfta även sjöfartens miljöprofil.
  • Elanders: Doldiskoncernen har på kort tid gjort en omställnings- och förvärvsresa till att bli en bredare leverantör av tjänster för hela eller delar av kundernas globala försörjningskedja.
  • Cavotec: Globaliseringens ökade flöden av, och nya färdvägar för, såväl handelsvaror som affärsresenärer och turister driver en stegvis utbyggnad och uppgradering av såväl hamn- som flygplatsinfrastruktur globalt. Som en leverantör av nischade system, produkter och tjänster till framför allt dessa branschsegment har doldiskoncernen Cavotec, med huvudkontor och moderbolagsäte i Schweiz men börsnotering i Stockholm, sannolika medvindstrender för en lång tid framåt.

Johan Anderberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom