Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Marginallyft kan göra aktien till ett riktigt klipp

2020-02-12 18:00
Foto: Husqvarna

Husqvarna är ett av storbolagen som inte hängde med den starka utvecklingen på Stockholmsbörsen under fjolåret. Säsongen för skogs- och trädgårdsprodukter var utmanande samtidigt som bolaget oväntat inte höjde sitt marginalmål. Får Husqvarna ordning på marginalerna kan aktien bli ett klipp.

VÄNTA Sommaren 2018 startade ledningen i maskin- och verktygstillverkaren Husqvarna arbetet med att trimma koncernen för att stärka lönsamheten. Beslut togs om att avveckla en stor del av den mest prispressade försäljningen inom bolagets konsumentaffär Consumer Brands. Det var framför allt affärsområdets nordamerikanska verksamhet som utvecklats svagt på grund av hård konkurrens, men även stigande råvarukostnader och tullar.

Försäljningen inom hårt konkurrensutsatta produkter som bensindrivna gräsklippare och trädgårdstraktorer håller nu på att avvecklas. Under 2019 lämnade koncernen Consumer Brands-affärer som omsatte cirka 1,4 miljarder kronor. Effektiviseringsprogram som ska resultera i årliga besparingar på 400 miljoner kronor har införts.

Ledningen vill nu lägga fokus och kraft på bolagets premiumprodukter med varumärkena Husqvarna och Gardena i spetsen. Här är marginalerna betydligt bättre, vilket ska skapa förutsättningar för att nå rörelsemarginalmålet på 10 procent. 2019 nådde koncernen en marginal på 9,3 procent (7,9) exklusive jämförelsestörande poster och omstruktureringar. Förbättringen beror främst på prishöjningar och att besparingar från de genomförda effektiviseringarna fått genomslag.

I höstas anordnade Husqvarna en kapitalmarknadsdag. Att bolaget då inte höjde utan behöll rörelsemarginalmålet på 10 procent var oväntat och det uppskattades inte av aktiemarknaden. Det framstår dessutom som märkligt, eftersom lönsamheten inom premiumprodukterna historiskt sett varit högre än så. Pessimisten ser det som ett tecken på ökad prispress och konkurrens.

Husqvarnas målsättning är att växa omsättningen med 4–5 procent per år. Det är ungefär 2 procentenheter mer än marknadstillväxten som historiskt sett varit 2–3 procent årligen.

En viktig del i detta är satsningen på robotgräsklippare och batteridrivna produkter. Det är produktkategorier som har vuxit med ungefär 20 procent per år i snitt de senaste fem åren. Framöver spår branschbedömare en fortsatt stark tillväxttakt på omkring 15 procent årligen för dessa områden.

Husqvarna är global marknadsledare inom robotgräsklippare som blir ett allt vanligare fenomen, såväl i villaträdgårdar som på golfbanor, fotbollsplaner och i parker. Här har Husqvarna nyligen lanserat en satellitbaserad teknologi som möjliggör virtuella inställningsgränser för användarna. Detta borde stärka konkurrenskraften ytterligare.

Konkurrensen inom segmentet tycks dock öka, och i takt med ökat miljöfokus och eldrivna produkter finns risk för att prispressen tilltar. Amerikanska Black & Decker är en stor aktör som investerar mycket i batteridrivna produkter.

I april i år lämnar Kai Wärn, som varit vd sedan 2013, över stafettpinnen till Henric Andersson, som i dag är divisionschef för koncernens affärsområde Construction och har arbetat på Husqvarna-koncernen i 22 år. Att bolaget väljer att internrekrytera en ny vd tyder på kontinuitet. Kai Wärn blir ordförande för Electrolux Professional som knoppas av från Electrolux senare i år.

Framöver räknar vi med att Husqvarna växer ungefär cirka 4 procent årligen, vilket är något snabbare än marknadstillväxten. Avveckling av försäljning relaterat till Consumer Brands väntas få en negativ effekt på cirka 2,2 miljarder kronor på omsättningen. Givet detta blir nettoeffekten således att försäljningen på koncernnivå minskar något under 2020.

Marginalmässigt skissar vi på en rörelsemarginal på 9,5 procent för innevarande år som stärkts i takt med en växande andel försäljning från robotgräsklipparna där marginalbilden sannolikt är högre. Använder vi en multipel på relativt konservativa 12 gånger rörelsevinsten (ev/ebit) finns en uppsida på cirka 25 procent på radarn. Det är inte omöjligt att Husqvarna kommer värderas högre än så.

Amerikanska konkurrenten Toro verkar ha ett starkt erbjudande inom robotgräsklippare. De uppvisar en rörelsemarginal på cirka 14 procent och värderas högre än Husqvarna. I takt med att Husqvarna uppvisar högre marginaler finns således möjligheten att värderingsskillnaden minskar på sikt. Black & Decker är starka inom batteri- och eldrivna produkter och värderas ungefär i linje med Husqvarna.

Det säsongsmässigt svaga fjärde kvartalet kom in något sämre än analytikerna räknat med och utdelningen lämnades oförändrad. Ledningen ser inga betydande störningar till följd av coronavirusutbrottet, men om komponenttillförseln inte normaliseras under mars finns risk för en väsentlig påverkan. Situationen är enkelt uttryckt svårbedömd.

Husqvarna har starka marknadspositioner och är global marknadsledare inom robotgräsklippning, bevattning och trädgårdstraktorer samt näst störst inom motorsågar och trimmers. Omställningen mot den mer lönsamma proffsmarknaden är intressant. Förutsättningarna för att generera högre marginaler finns. Risken är dock att prispressen tilltar även inom detta segment. Satsningen på robotgräsklippare utgör en spännande potential som vi tror att investerarkollektivet delvis underskattar. Uppsidan i vårt huvudscenario är helt okej, men omställning tar tid och Husqvarna behöver trimma in marginalerna innan vi trycker på köpknappen. Rådet blir således neutral.

Björn Rydell

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom