Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Robotrevolutionen kommer – till sist

2020-01-15 18:00

En dag för ungefär 55 år sedan fick USA:s president Lyndon B Johnson en varning.

I ett öppet brev skrev ett antal akademiker från olika discipliner om hur ekonomin var på väg att förändras. The Cybernation Revolution var här, hävdade de. Datorer och automation var på väg att skapa en näst intill obegränsad produktionskapacitet, samtidigt som behovet av mänsklig arbetskraft skulle försvinna.

Två decennier senare, 1983, skrev nationalekonomen Wassily Leontief om hur människor som produktionsfaktor skulle gå samma öde till mötes som hästar i jordbruket.

Och så har det fortsatt. För varje ny teknologi som sett dagens ljus har någon förutspått att vi människor kommer att fasas ut.

Det har inte skett än. Men frågan är om det sker nu? Sedan år 2000 har andelen av amerikansk BNP som går till löner fallit. Samtidigt har andelen som gått till företagsvinster ökat dramatiskt.

Det beror självklart på globalisering och sänkta företags- och kapitalskatter, men också på att ny teknik konkurrerar ut mänskliga hjärnor – även välutbildade sådana.

Den som öppnar ögonen ser jobbförstöringen överallt. På företag i hela världen sitter folk och funderar på hur man ska kunna byta ut dyra människor mot billiga maskiner.

Allt tyder på att de kommer att bli framgångsrika. Och några företag som är väl positionerade för den här utvecklingen kommer också att bli det. Men leta inte bara bland de renodlade robotföretagen. Även företag med många anställda – som kan dra nytta av den nya tekniken – kommer att kunna rida på vågen.

Företag som kan gynnas av trenderna:

  • ABB: En av ABB:s grenar är som en av världens största industrirobotleverantörer. I takt med ökad automatisering, allt smartare maskinparker, ökad elektrifiering och alltmer komplexa system för att överföra och lagra energi har det schweizisk-svenska industrikonglomeratet teknologi och starka kommersiella positioner lite överallt.
  • HMS Networks: Sakernas internet (iot) möjliggör och effektiviserar alltmer komplex kommunikation och interaktion mellan olika industriella maskiner och system. HMS är helt inriktat mot industrisidan av detta teknikområde, som väntas spela en viktig roll åtminstone en bit in i 2020-talet.
  • Tobii: Som världens mest fokuserade börsbolag inom tekniken ögontracking ligger svenska Tobii i en stark teknikposition med en mix av kommersiellt lanserade tillväxtaffärer och framtidsaffärer. Det handlar om ett av de mer spännande områdena, där hård- och mjukvara kommer att hjälpa till att läsa av människans sinnen och beteenden och få dem att samverka i allt närmare samklang med algoritmer.

Johan Anderberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom