Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Torsk på hamburgare

2019-11-13 18:00

De välkända Siljabåtarna är sedan många år i estländsk ägo och nu försöker Tallink att ro iland tillväxt utanför fartygen, bland annat via en Burger King-franchise i Baltikum.

VÄNTA Estlands största börsbolag är rederiet Tallink, med ett börsvärde på omkring 7 miljarder kronor. Bolaget driver ett antal färjelinjer över Östersjön under välkända varumärkena Silja Line och Tallink. Aktien har varit noterad i Tallinn sedan 2005, och sedan december i fjol är aktien också sekundärnoterad i Helsingfors.

Även om rederiet har en marknadsandel på över 50 procent i sin del av världen är Tallink långt ifrån ensamt på Östersjön, med konkurrenter som danska DFDS, Stena Line, Viking Line, Finnlines och Polferries. Många av konkurrenterna driver kombinerad frakt- och passagerartrafik.

Men nu sysslar Tallink inte egentligen med fartyg; de är på ett sätt till för att hålla huvudverksamheten flytande – restauranger och butiker. I rapporten för tredje kvartalet stod restaurang och butik för 54 procent av gruppens intäkter medan biljettintäkter utgjorde 30 procent.

Färjeverksamhet i norra Europa är dock en mogen affär, vilket både noterade DFDS och svenska Stena vittnar om. Den är dock stabil, och Tallink redovisade rekordsiffror för trafiken i juli.

För att öka tillväxten ser sig Tallink om efter nya möjligheter och satsar på att använda sin omfattande erfarenhet av att driva såväl restaurang som butik. Att Tallink har 2 miljoner medlemmar i sin kundklubb är en fördel.

Sedan tidigare har bolaget ett par franchise för bland annat klädkedjan Esprit i Baltikum, men den senaste och största satsningen kom i september då Tallink tecknade avtal om franchise för Burger King i hela Baltikum, en av de sista vita fläckarna i Europa för världens näst största hamburgerkedja efter McDonald’s.

Sedan tidigare har Tallink Burger King-restauranger ombord och på land ska den första restaurangen öppna nu i vinter. Så småningom räknar Tallink med att sysselsätta uppåt 800 personer i de tre baltiska länderna via Burger King. Tallink totalt har omkring 7 500 anställda. Satsningen ligger inom ledningens ambition att utnyttja nya tillväxtmöjligheter. Under 2017 och 2018 hade styrelsen en process för att skaka fram nya strategiska möjligheter, vilket när den avslutades i mars 2018 hade genererat ett antal förslag och möjligheter.

Tallink håller också på att trimma kapitalstrukturen och delade i år ut 5 eurocent per aktie och i december kommer ytterligare 7 eurocent i en extra utdelning.

Kassaflödet är starkt i bolaget som har en kassa på 400 miljoner kronor. Skuldsättningen uppgår till 3,3 gånger rörelseresultatet, men det egna kapitalet uppgår till 1,22 euro per aktie, vilket betyder att aktien handlas en bra bit under bokfört värde som till allra största delen består av fartyg och fastigheter. Tallinks senaste fartygsaffärer har skett till i stort sett bokfört värde.

Tallink kontrolleras av några få huvudaktieägare där en del dessutom har ett samarbetsavtal. Störst är det estniska investmentbolaget Infortar med 39 procent som leds av tidigare estniske finansministern Enn Pant.

Sjöfarten står inför en omställning framöver med större miljökrav och förändringar i rese- och handelsmönster. Tallink har till exempel ännu en naturgasdriven färja på gång som väntas börja köra 2021. För att finansiera branschens satsningar på miljö kan en konsolidering vara nödvändig.

Det har funnits spekulationer om bud på Tallink tidigare och möjligen skulle årets generösa utdelning kunna vara en förberedelse för en möjlig kommande omstrukturering av färjebranschen i norra Europa, inte minst i Östersjön.

För tredje kvartalet förbättrade Tallink sina resultat som dock tyngs av en svag svensk krona och tuffare konkurrens mellan Helsingfors och Tallinn. Under 2020 bör bolaget kunna fortsätta förbättra resultat även om man inte bör räkna med att tidigare nivåer nås.

Med vår prognos för 2020 ligger bolagets p/e-tal på 12,5 vilket för ett bolag med stora reala tillgångar, starkt kassaflöde och ett öga på nya expansionsmöjligheter gör aktien intressant på lite sikt. Tills planerna framöver blir tydligare blir dock rekommendationen att vänta.

Jan Lindroth

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom