Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Lockande slaktvärdering

2017-10-25 18:00
HK Scans aktie är mycket lågt värderad.

HK Scans hårt prövade aktieägare är trötta. Slaktvärderingen ger ett intressant ingångsläge.

KÖP Helsingforsnoterade HK Scan är Europas femte största köttproducent. Portföljen med gris, nöt, kyckling och lamm innefattar allt från foder till slakterier. Varumärkena inom halvfabrikat och chark inkluderar exempelvis Mamma Scans köttbullar.

Fyra femtedelar av omsättningen härrör från de ungefär jämnstora segmenten Sverige och Finland, knappt en tiondel kommer från Danmark respektive Baltikum.

År 2007 förvärvades svenska Scan, bolagets största affär hittills. Aktien toppade då på över 18 euro. Efter finanskrisen följde en nyemission 2009. Tillväxten för rött kött saktade sedan in till förmån för kyckling och vegetariskt. Priskonkurrensen ökade också från dagligvaruhandelns egna märken, och från länder med mindre reglerad djurhållning. När Finland dubbeldippade till recession blev HK Scans rörelsemarginal negativ 2012–2014.

Finländska köttbondekooperativet LSO dominerar ägandet, med 35 procent av kapitalet och 69 procent av rösterna. Mot­svarigheten Sveriges Djur­bönder delar snart ut sitt innehav, på 6,6 procent av kapitalet, till medlemmarna. Lantmännen fick köpa deras röststyrka för ett hemligt pris, och äger nu 6,0 procent av kapitalet och 10,1 procent av rösterna.

Utan köttleverantörer inget HK Scan, och utan HK Scan får leverantörerna svårt att hävda sig mot inköpare. Här måste HK Scan periodvis avstå kortsiktig lönsamhet för att ge tillräckligt bra inköpspriser. Då kan leverantörerna upprätthålla och ­investera i produktion av tillräckligt hög kvalitet, vilket gynnar HK Scan.

I fjol fick flera Baltikum-chefer sparken för olämpliga närståendeaffärer och i somras kom en ny koncernorganisation på plats som har ett nordiskt plattformstänk. Det kan ge ekonomiska och bolagsstyrningsmässiga förbättringar.

Aktien är mycket lågt värderad. Dras bokförda immateriella tillgångar samt pensioner av, blir det synliga egna kapitalet drygt 4 euro per aktie. Kursen står 20 procent under det. Utanför balansräkningen motsvarar enbart ackumulerade avskrivningar på rörelsefastigheter över 5 euro per aktie. Att sälja större fastigheter mot långa ­hyresavtal kan frigöra kapital.

Affärsvärlden spår volymtapp och noll i rörelsemarginal för innevarande år. Tillfällig brist på köttråvara och uselt grill­väder i somras gör avtryck.

Framåtblickande sänker besparingar lönsamhetströskeln samtidigt som koncernens nya strategi är lovande. Måltidsprodukter ska växa, vilket före­faller smart sett till områdets höga marginaler. Inom kött vill HK Scan styra mot hållbart samt medel- och premiumkvalitet. Att inte fokusera på volym inom lågpriskött låter sunt för varumärke och marginaler.

Affärsvärlden ser HK Scan återgå till måttliga 2 procents rörelsemarginal och 2 procents omsättningstillväxt 2019. Ev/ebit blir då 10 för 2019. Det är i linje med köttkollegan Atrias och kycklingkoncernen Scandi Standards konsensusvärdering, men då har HK Scan kvar betydligt mer marginalpotential.

Scandi Standard köpstämplade Affärsvärlden i våras, med en riktkurs på 63 kronor som nyligen uppnåddes. Scandis rörelsemarginal väntas enligt Factset överstiga 6 procent 2019. Att konkurrenten investerat i finländsk kyckling visar på potential även för HK Scans rekordstora investering i en ny kyckling­fabrik i finländska Rauma.

Koncernens långtidsmål är över 4 procents rörelsemarginal och över 12 procents avkastning på sysselsatt kapital. Potentialen är då en aktiekurs på uppemot 10 euro – en tredubbling. Att målen nås i närtid är dock högst osannolikt.

HK Scans lönsamhet kan ­höjas till skral nivå igen via spar­åtgärder och produktutveckling. Med en slaktvärderad aktie blir varje steg kursdrivande. Processen kan snabbas på av konsolideringsaffärer, fastighets­avyttringar eller aktieåterköp.

I negativa vågskålen kvarstår osäkerhet kring hur stor gästfrihet de dominanta bonde­föreningarna visar utomstående aktieägare.

Affärsvärlden ger köpråd för HK Scan. Aktien passar risk- och stryktåliga värdegamar med skapligt tålamod.

Johan Eklund

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom