Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!
Vad trevligt att du vill logga in. Vi ser att du inte har ett aktivt konto. Var vänlig kontakta kundtjänst: 08-617 80 00

Spännande tillväxtbolag

2017-06-27 22:00
Scandidos medgrundare Ingemar Wiberg (till höger) på Centre Jean Perrin, en fransk klinik som använder bolagets Delta4 Phantom+. Foto: Scandidos

Medicinteknikbolaget Scandidos växer snabbt och närmar sig break-even. Aktien är intressant för långsiktiga.

VÄNTA. I slutet av en lång börsuppgång går det att börsnotera nästan vad som helst. En hel del av bolagen faller in under kategorin förhoppningsbolag, bolag utan omsättning med röda siffror på sista raden och sannolikt flera nyemissioner framför sig.

Mindre riskabelt och mer attraktivt än dessa helt oprövade kort är de bolag som fått igång försäljningen, vars problem ”bara” handlar om att växa in i en lite för stor kostnadskostym. Växer bolaget snabbt och har en hög bruttomarginal kan det bli riktigt bra, något medicinteknikbolag som Cellavision och Biotage visat. Aktierna har mångfaldigats på bara några år.

I nr 4/2017 synades medicinteknikbolaget C-Rad, ett spännande bolag med break-even i sikte som vi rekommenderade att placera på bevakningslistan. Detsamma kan sägas om Scandidos, ett litet medicinteknikbolag som befinner sig i en snarlik fas.

Scandidos grundades 2002 av Görgen Nilsson, i dag vd, och Ingemar Wiberg, i dag styrelseledamot. Duon har tillsammans flera decenniers erfarenhet av strålterapibranschen. Aktien noterades på First North våren 2014 till kurs 14,50 kronor, vilket innebär att aktien tappat drygt 60 procent. Så sent som i höstas tog bolaget in nytt kapital i en nyemission. Börsvärdet är 142 miljoner och grundarduon kont­rollerar nu drygt 9 procent av aktierna vardera.

Bolaget har utvecklat ett par system för kvalitetssäkring av strålbehandling av cancer, tilläggsprodukter till de linjäracceleratorer som svenska Elekta och amerikanska Varian levererar. Sedan en tid tillbaka har Scandidos ett samarbete med Varian.

I dag lever Scandidos huvudsakligen på produkten Delta4 Phantom+ som används i förberedelsefasen inför en strål­behandling. Produkten lanserades i sin första version 2006 och har sålts till kliniker i 20 länder. ­Bolaget håller också på att utveckla en mjukvara, Delta4 TPV, som kommer in i ett tidigare stadium i behandlings­processen, samt har nyligen börjat sälja Delta4 Discover på allvar – en nyutvecklad produkt som under pågående behandling kan ­utföra stråldosverifiering och öka kvaliteten och ­säkerheten i behandlingen.

Vd Görgen Nilsson har i investerarpresentationer skissat på en framtida omsättningspotential kring 400 miljoner, fördelat på de tre produkterna. Discover står för cirka tre fjärdedelar av den omsättningen, vilket visar på vikten att bolaget lyckas med denna nya produkt. En fördel för Scandidos är att kund­gruppen är densamma som för Phantom+, en nackdel är att applikationsområdet är nytt ­varför kunderna behöver äska nya pengar i budgetprocessen.

Senaste kvartalet växte Scandidos med 41 procent och senaste nio månaderna var tillväxten 48 procent. Tillväxten drivs i väldigt hög utsträckning av Phantom+. På rörelsenivå var förlusten 2 miljoner senaste kvartalet och det fria kassa­flödet aningen bättre. Bolaget har knappt 13 miljoner i kassan, så håller den goda tillväxten i sig är det inte alls omöjligt att vi sett den sista nyemissionen i Scandidos, även om nästa räkenskapsår också lär sluta med förlust.

Bokslutet för räkenskapsåret 2016/2017 redovisas i dag, onsdag. På vår prognos för nästa ­räkenskapsår värderas Scandidos till ev/sales 2,3. Hög­lönsamma och snabbväxande medicinteknikbolag som Cellavision och Biotage värderas till ev/sales 5–12 gånger. Cellavision omsätter inte ens 300 miljoner, men över 70 procents bruttomarginal gav en rörelsemarginal på nära 30 procent i fjol och börsvärdet är hela 4 miljarder.

Scandidos växer snabbt, har break-even inom räckhåll, sitter på en liten nettokassa, kan ha gjort sista nyemissionen och redovisar en bruttomarginal på över 70 procent – i paritet med Cellavision. Kommer bolaget i närheten av vd:s omsättningsvision har aktien potential att mångfaldigas på några års sikt.

Håller oss borta från köpknappen i vårt ettåriga perspektiv gör i huvudsak två faktorer. Dels finns inte något större utrymme för negativa överraskningar. Skulle tillväxttakten sakta in och/eller kostnaderna fortsätta upp kan det krävas ytterligare en nyemission. Dels vill vi se fler tecken på att Discover verkligen lyfter, då det är centralt för det optimistiska scenariot.

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom