Axkid: Byggt för tillväxt

Bilbarnstolsbolaget satsade stort under 2019 vilket lämnat djupa spår i balansräkningen. Nu hänger mycket på hur lanseringen av bolagets nya bilbarnstol Axkid One möts av marknaden.
På bild visas bolagets nya bilbarnstol Axkid One som efter flertalet år av utveckling nu är redo för marknaden. Den lanseras selektivt nu under juni.
Axkid
Börskurs: 8,80 kr Antal aktier: 9,7 m
Börsvärde: 85 Mkr Nettoskuld: 22 Mkr
VD: Daniel Johansson Ordförande: Thomas Bräutigam

Axkid (8,80 kr) utvecklar och säljer bilbarnstolar samt babyskydd. Det handlar främst om bakåtvända bilbarnstolar som säljs under det egna varumärket Axkid.

Bolaget grundades 2009 i Göteborg av Tony Qvist och Tony Broberg. De har båda lång erfarenhet från två stora spelare i branschen, Brio och Britax. Iden var att göra säkra barnstolar som var enkla att montera. Tony Qvist är fortfarande operativt aktiv i bolaget som försäljningschef. Tillsammans äger de två cirka 13 procent av aktierna i bolaget. Vi noterar att dom inte står som insiders i bolaget, det ger inget bra intryck.

Affärsvärldens huvudscenario 2019 2020E 2021E 2022E
Omsättning 101 108 130 156
 – Tillväxt +9,6% +7,0% +20,0% +20,0%
Rörelseresultat 3 0 8 14
 – Rörelsemarginal 3,1% 0,0% 6,0% 9,0%
Resultat efter skatt 2 0 6 11
Vinst per aktie 0,20 -0,05 0,58 1,09
Utdelning per aktie 0,00 0,00 0,00 0,00
Direktavkastning 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Avkastning på eget kapital 5% -1% 14% 22%
Operativt kapital/omsättning 21% 19% 18% 18%
Nettoskuld/EBIT 6,3 e.m. 2,5 1,0
P/E 44,2 e.m. 15,2 8,1
EV/EBIT 34,0 e.m. 13,8 7,7
EV/Sales 1,1 1,0 0,8 0,7

Axkid säljer sina produkter i ett 20-tal länder. De största marknaderna är Sverige, Tyskland, Polen och Storbritannien. Lite mindre än hälften av all försäljning kommer från Norden. Där sker försäljningen till största del via återförsäljare som Lekia, Babyshop, Big Baby, Jollyroom med flera. Resterande del av försäljningen står övriga Europa för. Där säljer man via distributörer med undantag av Tyskland och Storbritannien där man etablerat egna säljkontor.

Axkid har riktat in sig på bakåtvända bilbarnstolar. Fördelen med dessa ska vara en betydligt högre säkerhet vilket man kan läsa mer om i Folksams sammanställning av bilbarnstolar från 2019. Rekommendationen är att barn ska sitta bakvänt så länge som möjligt, åtminstone upp till 4 års ålder. Folksam skriver vidare att framåtvända barn löper 5 gånger så hög risk till nack- och skallskador som bakvända barn. Folksam har också utfört test av de populära bilbarnstolarna på marknaden. Där tycks Axkid presterade relativt väl säkerhetsmässigt. Den klara vinnaren är däremot konkurrenten Besafe.

Axkids produkter har generellt varit i mellanprissegmentet med en prislapp omkring 3000 kr. Det är ungefär samma prisklass som Britax. Medan aktörerna Besafe och Cybex har varit något dyrare.

Axkids nya bilbarnstol Axkid One som lanseras nu i juni är däremot i en högre prisklass då den enligt listpris kostar cirka 7000 kr. Bolaget beskriver Axkid One som den säkraste stolen på marknaden och de få recensionerna som finns (exempelvis här och här) har varit positiva. Det unika med Axkid One är att det är en bakåtvänd stol som passar i hela åldersspannet 0 till 7 år. Stolen går helt enkelt att justera för att passa olika åldrar på barn. Bolaget uppger att man investerat 20 Mkr i den nya bilbarnstolen sedan projektet startades 2016. En stor del av kostnaden är de åtskilliga krocktester som krävs för att uppfylla de hårda regleringar som gäller.

2015 hade Axkid fyra anställda och omsatte 26 Mkr. I dag har Axkid 31 anställda och en omsättning på 101 Mkr. Det motsvarar en imponerande årlig omsättningstillväxt om cirka 40 procent. Under 2017 och 2018 nådde man också marginaler kring 10 procent.

Fjolåret 2019 var däremot en besvikelse med dålig lönsamhet och en markant lägre tillväxt om cirka 10 procent. Året tyngdes bland annat av att:

  • Axkid byggde en egen säljorganisation i Tyskland och slutade använda sig av distributörer. I det skiftet påverkades omsättningen negativt när gamla distributörer fasades ut och sålde sina lager.
  • Stora kostnader för produktutveckling och då särskilt den nya stolen Axkid One.
  • Bolaget byggde upp en egen fabrik i Kina som nu producerar den nya produktserien.

Det händelserika 2019 satte hård press på bolagets kassaflöde.  Vilket resulterade i en kraftigt ökad nettoskuld.

Detta har inte gjorts bättre av starten på nuvarande året där Covid-19 har satt ytterligare press på Axkid. Första kvartalet visade på liten rörelseförlust och ökad kapitalbindning. I samband med kvartalsrapporten som släpptes i maj säger VD Daniel Johansson: ”I skrivande stund så har Covid-19 en betydande effekt på försäljningen och kassaflödet”.

Bolagets balansräkning är nu klen och risken för nyemission är nog ganska stor. Just nu uppgår nettoskulden till 22 Mkr, att jämföra med 3,5 Mkr 2018. För att råda bukt på problemen med likviditeten i bolaget svänger man nu helt om från att ha mer än dubblat personalstyrkan under det senaste året till ett besparingsprogram med bland annat permitteringar. Vidare så lär också lanseringen av Axkid One binda ytterligare kapital initialt då lager ska byggas upp inför försäljningsstarten. Likviditeten på kort sikt är alltså ett stort orosmoment.

Blickar vi framåt så hänger mycket på hur nya produkterna möts av marknaden. Bolaget siktar själv på en försäljningstillväxt om 20 till 30 procent per år med en rörelsemarginal om 10 procent de närmaste 2 åren. Det låter inte alls otroligt i ett scenario då nya produkter fortsätter lanseras framgångsrikt. Oddsen förefaller goda då produkten är smidig, säker och har ett ganska stort användningsområde. Vi ser även att de strukturella förändringarna i form av den egna produktionsenheten i Kina och omstöpningen av försäljningsorganisationen har god potential att gynna bolaget på sikt.

Risker finns det däremot gott om. Det blir helt avgörande att lanseringarna av nya produkter ska lyckas väl då bolaget är litet och produkterna är få. Bolaget har lagt 20 Mkr på Axkid One, detta motsvarar alltså en fjärdedel av det totala börsvärdet. Till exempel så är idén med att barn ska sitta bakvända i högre ålder väldigt rationellt ur en säkerhetssynpunkt. Men det kan räcka med att barn i 5 till 7 års åldern vägrar åka åt ”fel håll” för att produkten ska bli tappa lite av sitt användningsområde.

Vidare så har AFV under flertalet dagar sökt bolagets ledning men utan svar.

Huvudscenario

I vårt huvudscenario väntar vi oss att marknaden möter Axkid One ganska väl men att bolaget genomför en mindre nyemission. Denna nyemission fångas upp i vår värdering via den relativt låga multipeln. Produkten Axkid One verkar smidig och säker. Den har också som tidigare nämnt fått bra recensioner om än dessa är få. Vi tänker oss att Axkid kommer påverkas ganska negativt av Covid-19 under andra kvartalet i år för att sedan börja visa bättre siffror.

  • Tillväxt: Axkid har satsat hårt på tillväxt med en ny fabrik och nya produkter. Bolaget har lyckats bra med produktlanseringar historiskt och Axkid One har hyfsat goda förutsättningar. Vi räknar med en tillväxt om 20 procent de kommande åren.
  • Lönsamhet: Vi räknar med en rörelsemarginal om 9 procent på några års sikt. Det är i linje med vad de klarade av under 2017 och 2018. Vi ser det som troligt att försäljningsomstöpningen i Tyskland och upprättandet av den egna produktionen i Kina kan lyfta lönsamheten något.
  • Värdering: Vi använder oss av en multipel om 9 gånger rörelseresultatet. Det är lågt men vi väntar oss också att bolaget kommer genomföra en mindre nyemission. Vidare så har bolaget haft en fin tillväxt historisk och det finns saker som talar för att Axkid återigen kan nå fina tillväxtsiffror. Risken är däremot hög. Man satsar väldigt stort på enskilda lanseringar 0ch handeln i aktien är lövtunn.

I vårt huvudscenario får vi en uppsida om cirka 30 procent baserat på en multipel om 9 gånger rörelseresultatet.

  • Positivt scenario: I det positiva scenariot så möts Axkid One med öppna armar av marknaden samtidigt som bolagets likviditetsbekymmer hålls i schack.
  • Negativt scenario: I det negativa scenariot så blir påverkan från Covid-19 stor under andra och tredje kvartalet i år. Lanseringen av Axkid One blir inte heller den succén bolaget hoppas på.

Affärsvärldens slutsats

Axkid har på senaste tid investerat kraftigt i både en ny produktportfölj och produktionsanläggning. Det skapar bra möjligheter för framtida tillväxt men höjer också risken väsentligt. Som investerare i Axkid får man en till synes bra produktportfölj till en relativt billig peng vilket lockar. Risken för vad en eventuell produktflopp eller fortsatta likviditetsproblem skulle betyda för bolaget gör däremot att vi håller oss på sidlinjen.

Tio största ägare i Axkid Värde (Mkr) Kapital Röster
Avanza Pension 13 14,9% 14,9%
Tony Qvist 8 9,5% 9,5%
Thomas Bräutigam 5 6,0% 6,0%
Nordnet Pensionsförsäkring 4 4,4% 4,4%
Roberth Emanuelsson 3 4,0% 4,0%
Tony Broberg 3 3,4% 3,4%
Daniel Johanson 2 2,5% 2,5%
Mikael Hermansson 1 1,6% 1,6%
Peter Schön 1 1,6% 1,6%
Jan-Ove Michael Petersson 1 1,4% 1,4%
Källa: Holdings