Axkid: Går utvecklingen framåt eller bakåt?

Bilbarnstolsbolaget Axkid har uppvisat stark tillväxt över tid. Fördelarna med bakåtvända stolar är många. Ägarsituationen i bolaget är speciell sedan ett uppköpsförsök vid årsskiftet 2020/2021.
Axkid: Går utvecklingen framåt eller bakåt? - axkid
Ägarsituationen i Axkid är speciell sedan ett uppköpsförsök vid årsskiftet 2020/2021.
Axkid
Börskurs: 16,00 kr Antal aktier: 11,3 m
Börsvärde: 180 Mkr Nettoskuld: 15 Mkr
VD: Daniel Johansson Ordförande: Thomas Bräutigam

Axkid (16 kr) utvecklar och säljer bilbarnstolar samt babyskydd. Det handlar främst om bakåtvända bilbarnstolar som säljs under det egna varumärket Axkid. I Sverige har bolaget 8% marknadsandel.

Bolaget grundades 2009 i Göteborg av Tony Qvist och Tony Broberg. De har båda lång erfarenhet från två stora spelare i branschen, Brio och Britax. Idén var att göra säkra barnstolar som är enkla att montera. Tony Qvist är fortfarande operativt aktiv i bolaget som försäljningschef.

Efter ett uppköpsförsök från ledningen i Axkid samt riskkapitalfonder knutna till SEB (SEB Private Equity) kring årsskiftet 2020/2021 är största ägare budbolaget Caution Ax Bidco AB med 82,6% av aktierna. Budbolaget ägs av bland andra Tony Qvist, Thomas Bräutigam (ordförande), Daniel Johansson (VD), Erik Emanuelsson, Peter Schön och Daniel Lundgren. Mer om det budet senare.

Affärsvärldens huvudscenario 2021 2022E 2023E 2024E
Omsättning 140 158 175 193
 – Tillväxt +31,6% +12,5% +11,0% +10,0%
Rörelseresultat 3 0 4 8
 – Rörelsemarginal 2,4% -0,3% 2,5% 4,0%
Resultat efter skatt 1 -2 2 5
Vinst per aktie 0,11 -0,15 0,20 0,44
Utdelning per aktie 0,00 0,00 0,00 0,00
Direktavkastning 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Avkastning på eget kapital 2% -3% 4% 9%
Avkastning på operativt kapital 14% Neg. 13% 23%
Nettoskuld/Ebit 6,8 e.m. 6,1 2,8
P/E 139,4 e.m. 80,0 36,4
EV/Ebit 56,8 e.m. 44,5 25,3
EV/Sales 1,4 1,2 1,1 1,0

Axkid säljer sina produkter i ett 20-tal länder. De största marknaderna är Sverige, Tyskland, Polen och Storbritannien. Senaste tolv månaderna kommer 44% av intäkterna från Norden. Där sker merparten av försäljningen till största del genom återförsäljare som Lekia, Babyshop, Big Baby, Jollyroom med flera.

Resterande del (56%) av försäljningen står övriga Europa för. Där säljer Axkid via distributörer med undantag av Storbritannien (sedan 2018) och Tyskland (sedan 2019) där bolaget har etablerat egna säljkontor. Utöver distributörer har Axkid en egen e-handel som står för cirka 3-10% av den totala försäljningen beroende på marknad. I början av 2020 stod Axkids fabrik för montering klar i Kina. Axkid kan nu kontrollera logistik och kvalitet på ett bättre sätt jämfört med tidigare.

Satsar framåt bakåtvänt

Fokus är på bakåtvända bilbarnstolar. Fördelen med bakåtvänt anses ge en betydligt högre säkerhet. Vilket man kan läsa mer om i Folksams sammanställning av bilbarnstolar från 2019. Rekommendationen är att barn ska sitta bakvänt så länge som möjligt, åtminstone upp till 4 års ålder. Folksam skriver vidare att framåtvända barn löper 5 gånger så hög risk till nack- och skallskador jämfört med barn som åker bakåtvänt.

Mer om Axkid One

Fördelen med Axkid One är att det är en bakåtvänd stol som passar i hela åldersspannet 0 till 7 år. Stolen går helt enkelt att justera för att passa barn i olika åldrar. Bolaget uppger att de investerat 20 Mkr i den nya bilbarnstolen sedan projektet startades 2016.

Utvecklingen av nya bilbarnstolar tar i regel två till tre år. En stor del av kostnaden är de åtskilliga krocktester som krävs för att uppfylla de hårda regleringar som gäller.

Axkids bilbarnstol Axkid One som lanserade häromåret fick nyligen utmärkelsen “Bästa premium val” i Bäst-i-Test jämförelse mellan olika modeller och tillverkare.

Axkids stolar får enligt vår uppfattning ofta bra betyg gällande säkerhet vilket såklart är en central parameter (förmodligen den viktigaste). Konkurrenten Besafe är också ofta i topp i dessa tester. Axkid har produkter både i mellanklass och premiumsegmentet. Utöver norska Besafe är andra konkurrenter Britax, Cybex och OY Klippan. I våras meddelade börskollegan Thule att de kommer lansera bilbarnstolar. Thule är kanske mest kända för sina takräcken till bilar och andra tillbehör som cykelhållare. Bolaget har starka distributionskanaler och konkurrensen riskerar att öka på marknaden.

Ökat säkerhetsmedvetande är en viktig drivkraft för tillväxt. Svårighet att installera bilbarnstolar har tidigare varit ett avgörande skäl till att många länder haft svårt att övertyga konsumenterna att gå över till bakåtvända stolar. Sedan några år tillbaka har Axkid så kallade Isofix-fästen och stödben vilket förenklar installationen betydligt.

Över 27% årlig tillväxt sedan 2014

År 2014 noterades Axkid på Spotlight. Teckningskursen var då 6 kronor per aktie. Bolaget har vuxit med drygt 27,5% per år i snitt sedan noteringen. Innan pandemin slog till var Axkids målsättning att växa 20-30% per år och nå en rörelsemarginal kortsiktigt på 5-10%. Till följd av osäkerheten under pandemin har Axkid slopat målet. Budskapet är nu istället att bibehålla en hög tillväxt och nå 10% rörelsemarginal före avskrivningar (Ebitda).

Under coronadrabbade 2020 sjönk tillväxttakten till 5%. Men tillväxten tog fart igen under 2021 och landade på 32%. På rullande tolv månader uppgår omsättningen till 150 Mkr. Bruttomarginalen har de senaste fyra åren pendlat mellan 41-44%. De senaste åren har Axkid fokuserat allt mer på tillväxt snarare än att maximera lönsamheten på kort sikt. Det känns som en vettig strategi. Utvecklingen på kvartalsbasis visas i den andra fliken i grafiken nedan.

Avtal med Volvo

Som vi skrev inledningsvis har Axkid 8% marknadsandel i Sverige men under 1% i Tyskland, Spanien och Storbritannien. Bolaget ser goda tillväxtmöjligheterna i dessa länder men även i resterande del av Norden samt Frankrike och Polen.

I december 2021 slöt Axkid ett avtal med Volvo Cars om att leverera bilbarnstolar till Volvo under åren 2023-2026. Bilbarnstolen som möjliggör bakåtvänt åkande upp till 125 cm kommer säljas i Volvo Cars sortiment under varumärket Volvo. Det är en fjäder i hatten för Axkid. Volvo är som bekant kända för att prioritera säkerhet. Avtalet beräknas stå för cirka 5% av Axkid totala omsättning de kommande åren.

Uppköpsförsök

Person Befattning Ägarandel i budbolaget
Thomas Bräutigam Ordförande 8,2%
Erik Emanuelsson Ledamot 7,2%
Daniel Johansson VD 3,5%
Peter Schön Ledamot 2,2%

I december 2020 presenterade ledningen i Axkid tillsammans med riskkapitalfonder knutna till SEB (SEB Private Equity) ett bud på 14,50 kronor per aktie. Premien var 30%.

Det som skavde var att Axkid i samband med Q3-rapporten i oktober 2020, alltså någon månad innan budet, hade flaggat för att en nyemission inte kunde uteslutas. Då föll aktien från cirka 13,50 till 10 kronor per aktie.

Vi på Affärsvärlden skrev i en kommentar i samband med budet “Vår bästa gissning är att budgivarna inte kommer få in mer än 90% av aktierna i detta läge. Samtidigt kommer Axkid behöva stärka balansräkningen på något vis.”

Många av de mindre ägarna motsatte sig budet. I januari 2021, cirka en månad efter första budet, höjdes vederlaget till 18 kronor per aktie. Det motsvarade en premie på 60% jämfört med stängningskursen innan det första budet och 1,9 gånger omsättningen eller 43,9x rörelsevinsten (EV/EBIT) på rullande tolv månader.

Minoritetsaktieägarna kom minst sagt i kläm. Först lyfte ledningen fram risken för nyemission för att bara någon månad senare lägga ett bud, som dessutom höjdes en månad senare var inte särskilt snyggt.

Bolag Budgivare Tidpunkt Budpremie Börsvärde vid uppköp EV/S R12M EV/EBIT R12M
Axkid @14,5 kr Ledningen December 2020 30,0% 140 Mkr 1,6x 36,5x
Axkid @18,0 kr Ledningen Januari 2021 61,4% 175 Mkr 1,9x 43,9x
Hövding Joel Eklund December 2021 23,5% 408 Mkr 2,4x neg

Budbolaget ägde vid halvårsskiftet i år 81,5% av aktierna i Axkid. Ägarsituationen är speciell då budgivarnas avsikt sannolikt är att på sikt nå 90% ägande och kunna påbörja tvångsinlösen. Likviditeten i aktien är därav låg. I tabellen ovan visas även budet för Hövding som också säljer en liknande säkerhetsprodukt (cykelhjälmar) mot konsumenter. Hövding köptes ut från börsen nyligen för 2,4 gånger omsättningen (EV/Sales) av Joel Eklund vars familj grundat munhygienbolaget TePe.

I grafiken nedan visas omsättningen per marknad samt hur nettoskulden och antalet anställda förändrats senaste åren.

Kapitaltillskott Tidpunkt Belopp Teckningskurs
Inlösen teckningsoptioner Juli 2022 8,8 Mkr 13,0 kr
Företrädesemission Juli 2021 15,9 Mkr 18,0 kr

Sommaren 2021 genomförde Axkid en företrädesemission på cirka 16 Mkr. Under juli i år löste budbolaget Caution Ax BidCo in optioner motsvarande 677 102 aktier i bolaget. Axkid tillfördes cirka 9 Mkr. Efter optionsinlösen äger budbolaget 82,6% av aktierna.

Maria Bilkenroth är styrelseledamot i Axkid och kontrollerar 6% av aktierna i bolaget. Bilkenroth är investeringschef på SEB Private Equity. Bilkenroth och budbolaget har tillsammans cirka 88% av totala antalet aktier i Axkid.

Utveckling H1 2022

Axkid H1 2022 H1 2021
Omsättning 76,2 Mkr 66,5 Mkr
Tillväxt Y/Y 15% 58%
Bruttomarginal 38,7% 44,9%
Rörelsekostnader 30,4 Mkr 27,1 Mkr
Rörelseresultat -0,9 Mkr 2,8 Mkr
Ebit-marginal -1,2% 4,2%
Vinst per aktie -0,10 kr 0,18 kr

Första halvåret växte Axkid 15%. Bruttomarginalen försämrades med drygt 6 procentenheter. Bland annat på grund av en negativ engångseffekt (-2,6 Mkr) relaterat lagerredovisningen. Längre ledtider, dyrare fraktlösningar samt högre kostnader för både råvaror och personal påverkar negativt. Axkid meddelar att de höjer priserna för att säkra bruttomarginalen. Rörelseresultatet var -0,9 Mkr (2,8) med en marginal på -1,2% (4,2).

Under Q2 2022 har Axkid lanserat en leasingmodell kallad Axkid Care. Det innebär att kunderna mot en månatlig betalning kan leasa produkter.

VD Daniel Johansson framhäver att marknadsklimatet är osäkert på grund av den ekonomiska utvecklingen i Europa. Bilbarnstolar är högt prioriterat hos barnfamiljer. Risken finns förstås att kunderna väljer budgetalternativ och att Axkid tappar marknadsandelar.

Vi skissar på 12% tillväxt på helårsbasis i år och cirka 10-11% åren därpå. Osäkerheten är stor. Vi räknar med 4% rörelsemarginal år 2024. Då Axkid inte beräknas nå mogen lönsamhet under prognoshorisonten så värderar vi aktien utifrån omsättningsmultiplar. Tänker vi oss att en multipel på 1,2 gånger intäkterna (EV/Sales) finns cirka 20% uppsida. Konkurrenten Britax tjänar omkring 3% på cirka 280 Mkr i omsättning på den nordiska verksamheten.

Thule och Dometic har likt Axkid pressats rejält på börsen senaste året. Baby Bunting Group är en av Australiens största aktörer inom försäljning av babyprodukter, bilbarnstolar och liknande. Piegon är ett japanskt företag som också säljer likartade produkter. De två sistnämnda bolagen är väsentligt större än Axkid.

Bolag Avkastning 1 år % EV/Ebit 2023E EV/Sales RTM EV/Sales 2023E Ebit-marginal 2023E % Årlig tillväxt 2022-2024E %
Axkid -49,5 e.m 1,6 1,1 2,5 10,5
Thule -53,2 15,2 2,4 2,8 18,3 0,0
Dometic -62,0 9,6 1,3 1,1 11,6 0,4
Baby Bunting Group -22,7 13,6 1,4 1,3 9,3 10,3
Pigeon -27,4 15,2 2,3 2,2 14,3 5,3
Genomsnitt -43,0 13,4 1,8 1,7 11,2 5,3
Källa: Affärsvärlden / Factset

Axkid har fin tillväxthistorik och är en uppstickare inom bilbarnstolar. Avtalet med Volvo är en fjäder i hatten. Kommande år är utsikterna grumliga. De långsiktiga tillväxtmöjligheterna är däremot oförändrat goda.

Ägarbilden är helt klart speciell. Minoritetsaktieägarna sitter definitivt i baksätet. Budgivarnas fulspel vid uppköpsförsöket häromåret stärker den tesen. Likviditeten i aktien är riktigt klen. Nettoskulden är cirka 15 Mkr. Så småningom bör man räkna med att budbolaget kommer nå 90% och tvångsinlösa minoriteten, kanske via en emission till låg kurs. Sammantaget blir rådet neutral.

Axkid tio största ägare Andel
Caution Ax Bidco AB 82,6%
Maria Bilkenroth (ledamot) 6,01%
Tom Asplund 2,73%
Robert Fransson 2,16%
Avanza Pension 2,10%
Mats Ekberg 1,50%
Jimmie Landerman 1,40%
Christian Asplund 1,15%
Joakim Danielsson 0,79%
Anders Beijer 0,59%
Källa: Holdings
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.Här hittar du alla analyser