Displayen visar likviditetsbehov

Uppsalabolaget Motion Display är verksamma inom digital skyltning för butiker. Det är en intressant och växande nisch. Frågan är om bolaget klarar att undvika en nyemission.
Motion Display säljer digitala displayer som används i butiker för marknadsföring.
Motion Display
Börskurs: 4,26 kr Antal aktier: 10,4 m
Börsvärde: 44 Mkr Nettoskuld: 8 Mkr
VD: Anna Engholm Ordförande: Erik Danielsson

Motion Display (4,26 kr) utvecklar och säljer blinkande skyltar som används för så kallad ”In-Store marketing”, alltså marknadsföring i butik. Dokumentation visar att de blinkande skyltarna är ett effektivt marknadsföringshjälpmedel som kan bidra till ökad försäljning för butikerna.

Bolaget grundades i Uppsala år 2005 där bolagets huvudkontor också finns. Motion Display har även säljkontor i USA. Produktionen av skyltarna sker i Kina.

Motion Display grundades av Erik Danielsson som även har grundat Pricer som säljer elektroniska hylletiketter. Danielsson är ordförande i Motion Display och är även sambo med VD Anna Engholm. Motion Display noterades på Spotlight Stock Market 2014 och har idag ett femtontal anställda.

Affärsvärldens huvudscenario 2019 2020E 2021E 2022E
Omsättning 30 30 35 39
 – Tillväxt -44,2% -0,4% +15,0% +12,0%
Rörelseresultat -4 -2 0 2
 – Rörelsemarginal -13,7% -5,0% 1,0% 5,0%
Resultat efter skatt -4 -1 0 1
Vinst per aktie -0,42 -0,13 0,01 0,13
Utdelning per aktie 0,00 0,00 0,00 0,00
Direktavkastning 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Avkastning på eget kapital -31% -13% 1% 13%
Avkastning på operativt kapital Neg. Neg. 5% 24%
Nettoskuld/EBIT -1,0 e.m. 19,6 2,6
P/E -10,1 e.m. 426,0 32,8
EV/EBIT -12,6 e.m. 150,4 26,9
EV/Sales 1,7 1,7 1,5 1,3

Motion Display har ökat försäljningen från drygt 7 Mkr vid noteringen 2014 till ungefär 30 Mkr idag. 2018 var, som synes i grafiken här bredvid, ett riktigt rekordår. Omsättningen uppgick till hela 50 Mkr och rörelsemarginalen landade på 17,1%. Utvecklingen drevs bland annat av en stor order på 14 Mkr.

Succén kunde dock inte upprepas 2019 då omsättningen sjönk och landade på drygt 30 Mkr. Det var i nivå med omsättningen både 2016 och 2017. VD Anna Engholm menar att bolagets stora utmaning är begränsade säljresurser. Å andra sidan är det heller inte ovanligt att rekordår följs upp av lite svagare år. Bolaget behöver anpassa och växa organisationen.

Orderstocken i slutet på 2019 uppgick till blygsamma 2,6 Mkr och omsättningen i det första kvartalet i år landade därför på 3 Mkr. Orderingången var desto bättre och uppgick till 4,8 Mkr. Motion Display ställde upp på världens största detaljhandelsmässa – Euroshop, i februari. Mässan går av stapeln var tredje år. Bolaget uppger att de har lett till ett antal “spännande kunddiskussioner”.

Covid-19 har påverkat verksamheten negativt då möjligheterna till normalt försäljningsarbetet har förändras radikalt. Samtidigt har även inköpsbeslut från kunder försenats. Motion Displays största marknad är USA. Motion Display har infört korttidspermittering för delar av personalstyrkan.

Orderingång, omsättning och rörelseresultat har successivt stärkts under såväl andra som tredje kvartalet för Motion Display. I spåren av Covid-19 har Motion Display lanserat en ny produktlinje med fokus på säkerhetsskyltar med namnet Safte Motion Sign. Bolaget har också startat en webbshop. Skyltarna skall kort och gott påminna folk om att hålla avstånd i virustider. Se bild här intill. Fokus är inledningsvis på skyltar relaterat till Covid-19.

Vidare har ledningen arbetat med att sänka bolagets fasta kostnader. I oktober fick Motion Display en beställning på 7,5 Mkr av en ledande leverantör av personliga hygienprodukter. Det är bolagets näst största order hittills. Beställning avser både displayer och installation på två ledande amerikanska apotekskedjor.

Motion Display uppger att det är en återkommande kund som för första gången väljer att använda bolagets displayer utanför Walmart. Det är positivt. Leverans av ordern kommer ske under fjärde kvartalet 2020.

Motions Displays likviditetssituation är ansträng. Vid utgången på det tredje kvartalet uppgick bolagets kassa till 70 000 kronor. Nettoskulden var 8 Mkr. Motion Display har komponenter i lager värda 7,5 Mkr och kundfordringarna minus leverantörsskulderna uppgick till drygt 5 Mkr den 30 september. Ledningen bedömer att rörelsekapitalbehovet kan finansieras via lån. Men framhäver samtidigt att en nyemission inte kan uteslutas.

Den potentiella marknaden för digital skyltning är stor. Motion Display menar att deras produkt skapar stor kundnytta och att återbetalningstiden på produkterna är kort. En utmaning är fortsatt att produkten är relativt okänd. Vad vi förstår finns det väldigt få aktörer inom segmentet idag. Motion Display har avtal med världens största leverantör inom e-papper E Ink. Motion Display har utvecklat egen mjukvara och teknologi. Aktörer inom så kallad point of sale, kan delvis ses som konkurrenter.

En risk är att större spelare som Pricer eller SES Imagotag som är stora inom digitala prisetiketter ger sig in på området. Eller Vertiseit och ZetaDisplay som levererar skyltar inom digital signage. En annan risk är att bruttomarginalen riskerar att falla. Pricer som säljer elektroniska etiketter hade en bruttomarginal på cirka 40% drygt 10 år sedan. Nu ligger den på knappt 30%. Motion Display har en bruttomarginal på omkring 45-50%.  Vid större orders ges vanligtvis viss volymrabatt.

Vi räknar med att Motion Display avslutar året starkt och når en omsättning på cirka 30 Mkr. Det är i nivå med 2019. Kommande år skissar vi på att bolaget växer 12-15%. Det är relativt generöst men det är å andra sidan något sådant man behöver tro på för att se uppsida i aktien. Marginalmässigt räknar vi med 5% år 2022. Motion Display har som sagt tidigare bevisat att bolaget kan nå höga marginaler. Rekordåret 2018 var rörelsemarginalen drygt 17% jämförelsevis. På längre sikt givet större volymer kanske något sådant kan vara nåbart igen. Eller i alla fall en marginal kring 10%.

Den största värdedrivaren är dock att bolaget fortsätter växa. Använder vi en multipel på 1,5 gånger omsättningen (EV/Sales), motsvarande en rabatt på 20% rabatt mot bolagen i peer-tabellen nedan, finns en uppsida på 10%. Det är inte otänkbar att Motion Display kommer värderas högre än så. Men då krävs det att tillväxten accelererar (se optimistiskt scenario). Risken är att bolaget behöver göra en nyemission på låg kurs (se pessimistiskt scenario).

Bolag Avkastning 1 år % P/E 2021E EV/Ebit 2021E EV/Sales 2021E Ebit-marginal 2021E % Årlig tillväxt 2020-2022 %
Motion Display * -3,4 1,5 1,0 13,5
Pricer * 121,5 32,6 30,5 2,6 8,4 1,5
ZetaDisplay -35,6 18,5 15,4 1,3 8,7 15,5
Vertiseit -29,2 34,8 24,5 2,1 8,7 16,8
Genomsnitt 13,3 28,6 23,5 1,9 6,7 11,8
Källa: Affärsvärlden * / Factset
Definition Inkl. utdelningar Börskurs delat med vinst per aktie 2021E Bolagsvärde (börsvärde + nettoskuld) delat med rörelseresultat 2021E Bolagsvärde (börsvärde + nettoskuld) delat med omsättning 2021E Förväntad rörelsemarginal 2021E Årlig tillväxt omsättning 2020-2022

Motion Displays produkter verkar skapa stor nytta för kunderna. Det tyder i vart fall de undersökningar som bolaget genomfört på. Även om vi räknar med att tillväxten tar fart hyfsat kommande år finns ingen större uppsida i aktien. Risken för nyemission är hög. Av displaybolagen föredrar vi mycket hellre storebror Pricer. Rådet för Motion Display blir neutral.

Motion Display tio största ägare Andel
Erik Danielsson 25,5%
Nordea Liv & Pension 15,9%
Fredrik Danielsson 8,11%
Anders Lundmark 8,10%
Avanza Pension 6,32%
Magnus Lundberg 5,04%
Kjell och Michael Pettersson Fastigheter AB 3,97%
Emje i Uppsala AB 3,38%
Artur Hedlund 2,10%
Anna Engholm 2,01%
Källa: Holdings