Envirologic: Dansk konkurrens i svinstallen

Bolagets tvättrobotar för grisfarmare har gjort succé i Sverige och kan ha en stor marknad också utomlands. Men konkurrensen har hårdnat vilket ökar osäkerheten.
På bild visas Envirologics automatiska tvättrobot EvoCleaner i ett svinhus.
Envirologic
Börskurs: 5,80 kr Antal aktier: 9,9 m
Börsvärde: 57 Mkr Nettokassa: 13 Mkr
VD: Johan Wennerberg Styrelseordförande: Leif Glantz

Envirologic (5,80 kr) är ett miljövårdsföretag som säljer automatiserade tvättrobotar för olika djurgårdar. Bolaget har utvecklat och patenterat lösningar för sina automatiserade tvättrobotar.

Envirologic har 14 anställda i Sverige och Danmark och huvudkontor i Uppsala. Deras tvättrobotar levereras just nu till 13 olika länder via lokala distributörer. Bolaget grundades 1999 av Jan Sandberg som också var Vd fram tills januari i år då Johan Wennerberg tog över. Jan Sandberg är fortfarande verksam i bolaget men håller på med produktutveckling.

Affärsvärldens huvudscenario 2019 2020E 2021E 2022E
Omsättning 25 32 38 46
 – Tillväxt +8,0% +25,0% +20,0% +20,0%
Rörelseresultat 1 3 4 6
 – Rörelsemarginal 3,1% 10,0% 11,0% 12,0%
Resultat efter skatt 1 2 3 4
Vinst per aktie 0,07 0,25 0,32 0,42
Utdelning per aktie 0,00 0,00 0,00 0,00
Direktavkastning 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Avkastning på eget kapital 3% 10% 12% 14%
Operativt kapital/omsättning 30% 30% 30% 31%
Nettoskuld/EBIT -16,8 -4,4 -3,6 -3,1
P/E 89,2 23,2 18,1 13,8
EV/EBIT 54,6 13,7 10,4 8,0
EV/Sales 1,7 1,4 1,1 1,0
Kommentar: Justerat för nedskrivningar hade rörelsemarginalen för 2019 uppgått till 9,2 procent.

Utöver bolagets storsäljare tvättroboten EvoCleaner säljer företaget även en produkt för rengöring av till exempel foderrör men den är av enklare art och ger inte stora intäkter. Bolaget utvecklar även en robot för rengöring av kycklingstall. Det har potential att bli en stor marknad men vi bedömer att det är ett tag kvar innan produkten är redo för kommersiellt bruk.Den stora nischen för Envirologics tvättrobotar är rengöring av svinstall. Många potentiella kunder sköter nu sådan rengöring manuellt med en vanlig högtryckstvätt. Bolaget hävdar att deras produkt EvoCleaner är mer kostnadseffektiv och dessutom automatiserar ett moment med mycket dålig arbetsmiljö. Här kan man se en film av EvoCleaner i drift.

Direktförsäljningen av tvättrobotar står för den absolut största delen av bolagets intäkter. Utöver detta erbjuder Envirologic heltäckande servicepacket på deras produkter, denna del står dock för en väldigt liten del av omsättningen.

Envirologic har genom åren haft en slagig utveckling både vad gäller omsättning och resultat. Men sedan 2017 har försäljningen etablerats på en högre nivå. Detta sammanfaller med att bolaget då lanserade sin kärnprodukten EvoCleaner. Lönsamheten tenderar variera starkt med försäljningsvolymerna.

Den svaga rörelsemarginalen under 2019 beror på nedskrivningar av gamla produkter i lager och inom den danska verksamheten. Justerar vi för dessa nedskrivningar uppgår rörelsemarginalen till 9,2 procent.

Det senaste åren har en viktig förändring skett på Envirologics marknad. En konkurrent från Danmark har nått betydande framgång på sin hemmamarknad som för övrigt är uppåt 10 gånger som stor som den svenska. De säljer dessutom alltmer på export. Bolaget heter Washpower. Här kan man läsa mer och se en film om Washpowers tvättrobot Pro Cleaner 100.

Teknikhöjden i konkurrentens produkt bedöms lägre men ändå tillräcklig för att konkurrera med Envirologics produkt. Danskarna säljer sin robot till en lägre prisnivå än Envirologic historiskt jobbat med.

Under hösten 2019 valde Envirologic att följa med och sänka sina priserna.  Räknar vi bakåt baserat på antalet sålda maskiner och total försäljning så uppskattar vi att priset på EvoCleaner har sänks med cirka 30 procent.

Resultatet av den taktiken syns tydligt. Antalet sålda enheter blev rekordstort förra året, 71 sålda robotar. Samma siffra var 42 stycken 2018. Trots detta var tillväxten i omsättning begränsad (8% eller 1,9 Mkr). Bruttomarginalen sjönk dessutom. Envirologic hade dock en okej underliggande rörelsemarginal på 9 procent även om den var lägre än 11,8 procent 2018.

Man kan tolka den här utveckling både positivt och negativt. Det senare ligger nog närmast till hands. Det kan inte vara bra att en konkurrent med radikalt lägre priser dyker upp och tar betydande andelar på en avancerad marknad som den danska. Det sätter frågetecken för konkurrenskraften i Enviromentals erbjudande och för inträdesbarriärerna i nischen.

Optimisten noterar däremot att den potentiella marknaden är stor nog för flera aktörer att dela på. Att fler aktörer driver på för robotisering inom svineriet kanske rentav spiller över positivt på Envirologic? Prissänkningen kanske innebär att det verkligen lossnar när investeringen blir mindre för grisfarmare? Och bolaget verkar ändå tjänade okej med pengar trots prissänkningen.

Det vi tycker står klart är att  marknaden för tvättrobotar är intressant. Såväl ekonomi som arbetsmiljö talar för att fler grisfarmare går över till automattvätt. I Sverige finns det cirka 400-500 grisgårdar, ungefär hälften av dom uppges vara kunder hos Envirologic i dagsläget. Deras konkurrent Washpower uppskattas bara ha några enstaka kunder i Sverige. Den stora konkurrenten här är alltså tvättning med en manuell högtryckstvätt. Penetrationen i stora länder som Tyskland är avsevärt lägre än i Sverige.

Huvudscenario 

Vår syn är att Envirologic kommer kunna visa på en fin tillväxt åren framåt drivet av att marknaden som helhet ökar. Att coronakrisen skulle ge stor negativ påverkan tror vi inte då matproduktionen fortsätter likt tidigare. Problemen skulle potentiellt sätt kunna uppstå i leveranskedjan. Envirologics VD Johan Wennerberg uppger i samtal med Affärsvärlden att bolaget inte påverkats negativt av Corona hittills.

  • Tillväxt: Vi räknar med en tillväxt på 25 procent för 2020 drivet av att marknaden som helhet för tvättrobotar växer. Vi tror att efterfrågan på tvättrobotar kommer fortsätta öka flertalet år framåt.
  • Lönsamhet: Den ökade konkurrensen kan pressa lönsamheten något. Vi skissar på en långsiktig rörelsemarginal (Ebit) om 12 procent.
  • Värdering: Vi använder oss av en multipel om 10 gånger rörelseresultatet för Envirologic. Multipeln tar hänsyn till att bolaget växer men också att det är litet med endast en produkt i ett marknadssegement.

I vårt huvudscenario får vi en uppsida kring 25 procent baserat på en multipel om 10 gånger rörelseresultatet.

  • Positivt scenario: I ett positivt scenario så lossnar det på allvar tillväxtmässigt, med ökningar på 30 procent årligen framöver.
  • Negativt scenario: I ett negativt scenario tänker vi oss att marknaden är mindre än befarat och delas av fler leverantörer. Då planar tillväxten ut liksom lönsamheten på lägre nivå.

Börsplus slutsats

Envirologic har en intressant nisch på en växande marknad. Utvecklingen under 2019 skapar dock osäkerheten och det återstår att se om nya VD Johan Wennergren kan få igång tillväxten rejält igen. Vi sätter ett neutralt råd.

Tio största ägare i Envirologic Värde (Mkr) Kapital Röster
Jan Sandberg 15 25,3% 45,1%
Avanza Pension 11 18,4% 13,5%
Jan Lundmark 3 5,2% 3,8%
Företagssupport Christer Pamrin AB pensionsstiftelse 3 5,2% 3,8%
Xcaret Invest AB 3 5,0% 3,7%
Svesin Investment AB 3 4,9% 3,6%
Britt Jönsson 1 2,5% 1,8%
Henrik Hytting 1 2,2% 1,6%
Ola Ekström 1 1,0% 0,8%
Nordnet Pensionsförsäkring 1 1,0% 0,7%
Källa: Holdings
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här