Ett lönsamt börs-gig?

Spotlight-noterade Gigger har utvecklat en plattform där arbetstagare enkelt kan hitta och fakturera tillfälliga uppdrag, så kallade gig. Detta är en växande bransch men Gigger nöjer sig inte med Sverige utan laddar för etablering i England.
Gigger Group
VD: Claes Persson (Tf)
Styrelseordförande: Anders Bruzelius
Antal anställda: Ca 7
Lista: Spotlight
Aktiekurs: 1,06 kr
Antal aktier: 107,9 M
Börsvärde: 114,4 Mkr
Nettokassa: 9,3 Mkr
Omsättning RTM: 40,3 Mkr
Källa: Affärsvärlden / Bolaget

Stockholmsföretaget Gigger (1,06 kr) tillhandahåller en plattform där uppdragstagare och uppdragsgivare av kortare arbeten, så kallade gig, kan mötas. Typiska användare är musiker, eventpersonal, influencers och skådespelare. Plattformen möjliggör också fakturering och diverse andra tjänster.

Bolaget noterades förra året genom ett omvänt förvärv och är enligt dem själva den första noterade gigjobbplattformen i Europa. Huvudägare är Osix Sverige AB där Giggers tillförordnande VD Claes Persson är en av delägarna. Osix ägde knappt 20% av aktierna vid årsskiftet.

Under 2020 hade Gigger en omsättning på cirka 40 Mkr. Resultatet var negativt. Den finansiella utvecklingen är dock svårtydd på grund av förvärvseffekter. Omsättningen växte med 89% under 2020 och med 57% under sista kvartalet.

I omsättningssiffran på 40 Mkr ingår all fakturering som gjorts via plattformen under perioden. De huvudsakliga intäkterna som finansierar bolagets kostnader kommer idag från den avgift som Gigger tar ut på frilansare som fakturerar via plattformen. Affärsmodellen består av ett antal intäktsben:

  • Frilansare som fakturerar via plattformen. Avgift 3,5%.
  • Användare som hittar och fakturerar ett uppdrag via plattformen. Avgift 1%.
  • Tilläggstjänster egenanställda – inkasso och fakturaköp.
  • Företag som anlitar personal via plattformen. Avgift 5%.
  • Tilläggstjänster företag – rekrytering, samlingsfaktura, schemaläggning, personalpooler m.m.

På sikt är förhoppningen att en allt större del av intäkterna ska komma från företagstjänsterna.

Tillväxt-gig finnes

När Affärsvärlden testar plattformen finns 110 uppdrag att söka. Det känns väl tunt. Bland annat finns uppdrag som statist, försäljare och inom kundtjänst. Ett uppdrag som sticker ut är ett distansuppdrag som handläggare av permitteringsstöd hos Tillväxtverket. Uppdraget ges via WhereUare som är en plattform för distansjobb som Gigger har avtal med. Nyligen tecknades också ett samarbetsavtal med Collabs (plattform för influencers) och gymkedjan HITIO.

Gigger har i dagsläget ca 7700 användare och en administratör för att administrera dessa. Plattformen är med andra ord rejält skalbar.

Under februari genomförde Gigger en företrädesemission på drygt 10 Mkr. Knappt hälften av kapitalet ska användas till återbetalning av lån och resterande till marknadsbearbetning och rörelsekapital. Bolaget ska etablera sig i England. Etableringen motiveras med att England är en stor och växande marknad samt att ny lagstiftning ger bättre förutsättningar för gig-arbete än tidigare. Samtidigt satsar Gigger på att växa antalet giggers inom musik, vård & omsorg och inom olika yrkesutbildningar.

Afv har inga säkra siffror men mycket talar för att Gig-marknaden kommer växa kraftigt. På den svenska marknaden för egenanställda finns flera konkurrenter. Frilans Finans, Bolagskraft, Cool Company, Gigstr och Yepstr är några. Gigger anser sig ha det mest kompletta erbjudandet på marknaden. Gigger förenklar administration och fakturering och ger uppdragsgivare möjlighet till schemaläggning och att skapa personalpooler. Gigger hanterar också betalning av skatt och arbetsgivaravgifter.

Även internationella frilansplattformar hade rejäl tillväxt under 2020. Ett exempel är Fiverr noterat i USA. Bolaget såg sin aktie stiga hela 730% under 2020.

Ett räkneexempel på gig-ekonomin

För att illustrera verksamheten gör vi nedan ett grovhugget räkneexempel. Siffrorna stämmer inte överens med hur Gigger redovisar. Denna analysmodell är den som vi använt för Ework, en konsultmäklare. Idén är att bortse från de omsättningsvolymer som endast förmedlas för att lättare se bärkraften i affärsmodellen. Det centrala är antaganden om hur mycket avgifter den förmedlade omsättningen genererar samt vilka rörelsekostnader själva plattformen har. Ework har till exempel en bruttomarginal på ca 4% av omsättningen.

Vi räknar med att tillväxten tar fart samtidigt som kostnaderna ökar i och med ökade satsningar och etableringen i England inte minst. I vårt räkneexempel är det dock långt kvar till dess att bolaget gör vinst. Med en värdering EV/Ebit på 20x 2023 så är ett bolagsvärde (EV) på 100 Mkr rimligt. Idag är bolagsvärdet ca 105 Mkr.

Gigger – räkneexempel 2020 Q4x4 2021E 2022E 2023E
Bruttoomsättning 67,2 80 160 320
Avgifter & merintäkter 4,0% 4,5% 5,0% 5,0%
Nettoomsättning 2,7 3,6 8 16
Rörelsekostnader -5,8 -12 -12 -11
Rörelseresultat -3,1 -8,4 -4 5
Rörelsemarginal -4,6% -10,5% -2,5% 1,6%
Kommentar: Bolaget gjorde 2020 ett omvänt förvärv. Vi har därför normaliserat siffrorna för 2020.

Afv tycker antagandena i exemplet ovan är generösa. Ändå är det svårt att se någon större potential i aktien. Men vi vill lyfta fram att Gigger själva har mål som tyder på en betydligt starkare utveckling än i vår skiss. Bolagets egna målsättning är att under 2021 omsätta 100 Mkr med en rörelsemarginal om 5-7%.

Regulatoriska risker

Det finns några uppenbara risker. Etableringen i England är en. Misslyckas satsningen kan det bli en kostsam historia. Det finns även regulatoriska risker som är svåra att överblicka. Nyligen fattade Arbetsmiljöverket ett beslut om föreläggande förenat med vite mot Gigger. Detta beslut ansågs senare felaktigt och ärendet lades ner.

Även i England sker det förändringar på den regulatoriska fronten. En ny lagstiftning införs till våren, IR35. Denna förändring bedömer dock Gigger som fördelaktig för branschen och bolaget. Så här uttrycker bolaget det: ”…IR 35, tar bort skattefördelarna med s.k. microföretag, vilket förväntas bidra till att enmansföretag läggs ner och att innehavarna istället väljer att jobba via gig-plattformar.”

Den 15 februari fick Gigger ny Tf VD i form av bolagets affärsutvecklingsansvarige Claes Persson. Tidigare VD Håkan Fritz med bakgrund inom rekrytering i roller som exempelvis Tf säljchef för Thomas International, VD för Poolia Rekrytering och VD för Jobline Norden (Monster) lämnade posten av personliga skäl. Han föreslås istället återgå i arbete för bolagets styrelse. Claes Persson är delägare genom huvudägaren Osix Sverige AB och Dynacap Partners AB.

SLUTSATS

Gigger framstår som ett ambitiöst bolag med en skalbar plattform i en händelserik bransch. Bolaget har dock mycket kvar att bevisa. Etableringen i England är en stor risk i närtid. Riskerna med eventuella arbetsmiljöregleringar kvarstår och är svåra att överblicka. Det plötsliga VD-bytet är också en osäkerhetsfaktor. Affärsvärlden ställer sig neutrala till Gigger för tillfället men följer bolaget och gig-ekonomin med intresse.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.Här hittar du alla analyser