Moberg Pharma: Fokus på forskningen

Den kommersiella produktportföljen avyttras, obligationen löses och en stor utdelning sker till ägarna. Aktien stiger 35 procent på beskeden men frågan är om det räcker för att ge huvudprojekt MOB-015 en rättvis värdering.

Vissa aktier är svårare att äga än andra. Moberg Pharma är nog en sådan. Gång på gång har saker som insiderförsäljningar, rosig informationsgivning och svajiga resultat testat tilltron. Men Börsplus har alltid trott att bakom allt det där ruvar stora värden. Aktien har funnits i vår portfölj av och till sedan 2016.

Idag är det något av en ”payday” då aktien stiger mer än 35 procent. Det stora skälet till det är nyheten om att företaget säljer sin produktverksamhet (OTC-delen) för 1,4 miljarder kronor till två amerikanska riskkapitalbolag. Efter transaktionen blir bolaget helt inriktat på sina forskningsprojekt med MOB-015 i spetsen – nästa generations preparat mot nagelsvamp.

Prislappen är bra och motsvarar 3,3 gånger intäkterna eller 11,6 gånger rörelsevinsten före avskrivningar. Försäljningspengarna ska gå till att återbetala Mobergs obligationslån på 600 Mkr och till en utdelning till aktieägarna på cirka 780 Mkr (43-45 kr per aktie). Utdelningen förutsätter en extra stämma i Moberg och kan sedan ske i september i år.

Två viktiga nyheter kommer också kring det som nu blir kvarvarande Moberg Pharma:

  • Avtal med läkemedelsjätten Bayer om de exklusiva försäljningsrättigheterna till MOB-015 i Europa. Totalt ger avtalet Moberg 50 miljoner euro kopplat till vissa milstolpar. Avtalet är en stor framgång för MOB-015-projektet även om villkoren inte är helt kända. Förutom milstolpar får Moberg en royalty baserad på framtida intäktsström från en färdig produkt som i Europa.
  • Köparna av OTC-rörelsen investerar cirka 5 miljoner dollar i kvarvarande Moberg. Detta sker till en värdering på 630 Mkr. Även om investeringen är en liten del i det hela paketet så är det en indikation på värdet i forskningsportföljen. Initialt får köparna 3,5 procent av aktierna i Moberg vilket kan öka till det dubbla om teckningsoptioner nyttjas.

Ett viktigt budskap från ledningen är att MOB-015-projektet nu ska vara fullfinansierat. Patientrekryteringen är nu klar både i USA och Europa. Första data från Fas 3-studierna väntas under Q4 2019 vad avser den amerikanska delen och under Q2 2020 för den europeiska.

Moberg själva går ut med att värdet på hela paketet ligger kring 78-80 kronor per aktie för ägarna:

  • 43-45 kronor per aktie i utdelning (förslag till stämma)
  • 35 kronor per aktie för kvarvarande Moberg (värdering vid nyemission)

Aktien handlas i skrivande stund kring 70 kronor efter uppgång på 35 procent.

Hur ska man se på aktien efter allt detta? Vid stora strukturella förändringar kan det dröja en tid innan ”röken skingras” och en aktie får sitt rätta värde. Även om vi här inte gjort någon stor räkneövning på MOB-015 eller det andra projektet (BUPI, tabellt för smärtlindring i munhålan som ges till patienter som drabbats av oral mukosit) som nu blir grejen med Moberg, så lutar vi åt att rätt värde är en bit över nuvarande.

Implicit värderas kvarvarande Moberg till runt 480 Mkr. För detta får man ett fullfinansierat projekt i Fas 3 med en toppförsäljningspotential på 250-500 miljoner dollar, enligt bolaget självt. De avtal som tecknats för Europa och Kanada indikerar att tunga spelare, då särskilt Bayer, också ser potentialen.

Dagens investering på 5 miljoner dollar till en värdering på 630 Mkr är förstås inte stora pengar i sammanhanget, men ändå en indikation.

Vi väljer att behålla innehavet i Moberg Pharma i portföljen.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel finns på www.svd.se. I juli 2019 migrerades denna och ett tusental andra artiklar över från SvD till analystjänsten Börsplus och därefter (april 2020) till Affärsvärlden. I vissa fall har delar av dessa artiklar dessvärre inte följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla tabeller, bilder, formatering eller rutor med tilläggsinfo. Om du vill vara säker på att läsa en artikel med helt fullständig information bör du alltså söka rätt på ursprungsversionen på www.svd.se. Ett enkelt sätt att hitta dit är att via en sökmotor som Google söka på ”SvD Börsplus + [Bolag] och/eller [Rubrik]”.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här