Slå mynt av kassan

Det har skett en del konsolidering bland IT-konsulterna de senaste åren. Nyligen köptes HiQ av Triton. Kan Softronic sätta sprätt på bolagets kassa så finns sannolikt bra uppsida i aktien.
IT-konsulten Softronics tjänst CM1 innehåller verktyg och processtöd för att kunna efterleva kraven och åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Softronic har 430 anställda.
Softronic
Börskurs: 18,50 kr Antal aktier: 52,6 m
Börsvärde: 973 Mkr Nettokassa: 141 Mkr
VD: Per Adolfsson Ordförande: Petter Stillström

Softronic (18,50 kr) är en IT-konsult som levererar tjänster inom affärssystem, digital marknadskommunikation, e-hälsa, kontorsstöd samt försäkringssystem. Bolaget grundades 1984 och fokus är på den nordiska marknaden.

Välskötta IT-konsulter brukar som bekant bjuda på stabila kassaflöden och höga utdelningar. Softronic är inget undantag på denna punkten. Även om utdelningen i våras sköts upp på grund av viruskrisen. Balansräkningen är stark med en nettokassa på drygt 140 Mkr vid halvårsskiftet i år. Kan Softronic möjligen sätta kassan i spel genom förvärv?

Affärsvärldens huvudscenario 2019 2020E 2021E 2022E
Omsättning 720 725 754 769
 – Tillväxt -2,3% +0,7% +4,0% +2,0%
Rörelseresultat 73 80 81 81
 – Rörelsemarginal 10,2% 11,0% 10,8% 10,5%
Resultat efter skatt 56 62 63 63
Vinst per aktie 1,06 1,17 1,20 1,20
Utdelning per aktie 0,00 1,10 1,20 1,20
Direktavkastning 0,0% 5,9% 6,5% 6,5%
Avkastning på eget kapital 20% 20% 19% 18%
Avkastning på operativt kapital 133% 126% 134% 141%
Nettoskuld/EBIT -1,3 -2,1 -2,1 -2,2
P/E 17,5 15,8 15,4 15,4
EV/EBIT 11,4 10,4 10,3 10,3
EV/Sales 1,2 1,1 1,1 1,1

Tillväxten har varierat en del för Softronic de senaste åren. 2018 växte bolaget 12% exempelvis. Ifjol minskade omsättningen däremot med 2%. Rörelsemarginalen de senaste tre åren har varit i snitt 10%.

Softronics konkurrensfördelar är bland annat långa kundrelationer. Bolaget framhäver även att de ofta får mycket bra betyg i kundnöjdhetsundersökningar. Softronic jobbar nära kunderna och tar ofta ett helhetsansvar och fungerar som en totalleverantör berättar VD Per Adolfsson i samtal med Affärsvärlden. Bolaget har även generellt sett stor andel erfarna konsulter som jobbat i branschen länge.

Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. På kundlistan finns exempelvis Vårdguiden 1177, Ticket, Polarbröd och Jetpak. Ungefär en tredjedel vardera kunderna härrör offentlig sektor, privata företag samt organisationer.

Softronic H1 2020 H1 2019
Omsättning 375,1 Mkr 375,2 Mkr
Tillväxt Y/Y 0% -3%
Rörelseresultat 43,8 Mkr 37,6 Mkr
Rörelsemarginal 11,7% 10,0%
Vinst per aktie 0,64 kr 0,55 kr

Första halvåret 2020 var omsättningen oförändrad mot föregående år. Ser vi till utvecklingen isolerat i andra kvartalet steg omsättningen med knappt 2%.

Rörelseresultatet och rörelsemarginalen förbättrades under såväl första halvåret som i andra kvartalet. Marginalförstärkningen var sannolikt delvis driven av reducerade arbetsgivaravgifter. Softronic har sannolikt permitterat personal under första halvåret. Hur många och hur mycket statligt stöd bolaget har erhållit framgår dock inte. Även justerat för engångsposter var det underliggande resultatet solitt.

I samband med halvårsrapporten i somras påtalade VD Per Adolfsson att Softronic går in i det tredje kvartalet med en god känsla. Under inledningen på tredje kvartalet förlängdes avtalet med Skatteverket angående projektet ”TAIS”. Därefter har Softronic slutit avtal med Saltå Kvarn gällande bland annat affärssystemsimplementation. För några veckor sedan tecknades även ett ramavtal med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

De senaste åren har det skett en hel del konsolidering i branschen och ett antal av de noterade IT-konsulterna har blivit uppköpta. Senast i augusti presenterade riskkapitalbolaget Triton ett bud på HiQ 4 miljarder kronor.

Acando förvärvade Connecta för ett par år sedan och blev under fjolåret uppköpta av kanadensiska CGI. Finska Tietos köp av norska EVRY var också en märkeshändelse 2019.

Mycket handlar om att utvinna synergier genom att exempelvis nå nya kundgrupper samt diversifiera kundbasen ytterligare. Vi ser det som sannolikt att konsolideringen i sektorn kommer fortsätta under kommande år.

Köpare Förvärvsobjekt Tidpunkt Transaktionsvärde Ev/Sales-multipel Ev/Ebit-multipel
Acando Connecta Mars 2014 480 Mkr 0,7x 19,2x
Tieto Avega Oktober 2017 462 Mkr 1,1x 11,2x
Columbus iStone November 2017 570 Mkr 0,7x Okänt
CGI Acando Mars 2019 4300 Mkr 1,4x 15,4x
Tieto EVRY Juni 2019 14 Mdkr 1,4x 11,5x
Triton HiQ Augusti 2020 4000 Mkr 2,3x 20,5x
Källa: Factset, Affärsvärlden Snitt 1,3x 15,6x 

Softronic har en ambition att växa även via förvärv. Om bolaget gör slag i saken framöver får framtiden utvisa men förutsättningarna finns i alla fall med en stark balansräkning.

En del IT-konsulter går mot att satsa på produkter i form av exempelvis mjukvara. Softronic har utvecklat CM1 som är ett system för att motverka penningtvätt. Kunderna (exempelvis banker och andra finansiella aktörer) betalar en fast månadsavgift, beroende på vilka moduler/tjänster de nyttjar.

I början på juni i år förvärvade riskkapitalbolaget Monterro majoriteten av SaaS-bolaget Trapets, som tillhandhåller en plattform för att bekämpa finansiell brottslighet och regelefterlevnad. Det är en konkurrent till CM1 och indikerar att intresset för sektorn är växande. Planen framöver för de båda bolagen verkar vara att fokusera på produktutveckling och accelerera affären utanför Norden. Monterro fokuserar på investeringar i mjukvarubolag och var tidigare huvudägare till CRM-bolaget Lime Technologies.

VD Per Adolfsson påtalar att Softronic inte är något mjukvarubolag. Satsningen på CM1 är dock ett intressant komplement. Likaså andra produkter som Softronic Charity, ett system för insamlingsorganisationer samt en chatbot som används av kommuner. Men vi gillar samtidigt att Softronic har huvudfokus på konsultverksamheten som är ryggraden i bolaget.

Framöver tänker vi oss att Softronic växer 2-4% per år, vilket är ungefär i linje med den underliggande marknadstillväxten de senaste åren. Ovanpå detta finns möjligheten till förvärv. Marginalmässigt skissar vi på 11% i år och 10,5% ett par år ut. Mycket handlar om att effektivisera beläggning.

Använder vi en multipel på 11 gånger rörelseresultatet finns en uppsida på drygt 20%. Möjligen kommer Softronic värderas högre än så. Mycket hänger på om tillväxten kan få fart. Risken är att konjunkturen viker ned (pessimistiskt scenario).

Bolag Avkastning 1 år % P/E 2021E EV/Ebit 2021E EV/Sales 2021E Ebit-marginal 2021E % Årlig tillväxt 2020-2022 %
Softronic 15,3 15,4 10,3 1,1 10,8 3,0
KnowIT 37,4 18,4 13,0 1,2 9,4 5,3
HiQ 52,0 24,2 17,5 2,0 11,6 5,2
Avensia -10,1 17,3 12,5 1,1 9,1 19,5
Tieto -1,3 10,5 9,1 1,1 12,6 2,8
Genomsnitt 18,7 17,2 12,5 1,3 10,7 7,2
Källa: Affärsvärlden / Factset
Definition Inkl. utdelningar Börskurs delat med vinst per aktie 2021E Bolagsvärde (börsvärde + nettoskuld) delat med rörelseresultat 2021E Bolagsvärde (börsvärde + nettoskuld) delat med omsättning 2021E Förväntad rörelsemarginal 2021E Årlig tillväxt omsättning 2020-2022

Softronic framstår som en välskött IT-konsult som har digitaliseringstrenden i ryggen och samtidigt långa kundrelationer. Tillväxten har inte varit superimponerande de senaste åren. Balansräkningen är å andra sidan stark och möjligheter till förvärv finns. Den riktige optimisten hoppas på att konsolideringen i sektorn fortsätter och ser Softronic som ett tänkbart uppköpsobjekt.

Uppsidan i huvudscenariot är inte enorm. Å andra sidan räknar vi med att marginalen sjunker något. Dessutom finns optioner i form av produktsatsningarna och/eller att Softronic gör värdeskapande förvärv. Givet dessa premisser landar vi i ett köpråd. Q3-rapporten presenteras 22 oktober.

Softronic tio största ägare Kapital Röster
Traction 22,02% 20,36%
Anders Eriksson 19,60% 32,78%
Stig Martin 8,05% 14,78%
Swedbank Robur Fonder 7,60% 4,82%
Avanza Pension 2,38% 1,51%
Daniel Hägerlöf 2,20% 1,40%
Ann-Cathrine Eriksson 1,66% 1,05%
Lars Svensson 1,60% 1,01%
TIN Fonder 1,49% 0,94%
Nordnet Pensionsförsäkring 1,13% 0,72%
Källa: Holdings

 

Här hittar du alla analyser