Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Upp 48 procent på 1,5 år – här är nya innehavet

2019-04-30 20:15

PORTFÖLJUPPDATERING Avkastningsportföljen är upp 28 procent i år och 48 procent sedan start. Nu tar portföljen in en ny aktie.

2019 har inletts starkt för Avkastningsportföljen som är upp 27,8 procent sedan årsskiftet – klart bättre än Stockholmsbörsens 21,2 procent. En viktig faktor är en stark inledning på rapportperioden för portföljens innehav.

Först steg Qliro 10,5 procent på sin rapport. Därefter rusade AQ Group med 9,5 procent. Och sen var det Cloettas tur att handlas upp 9,1 procent på sin rapport. Men säg den lycka som varar.

Portföljen kom ner på jorden igen på valborg via ett par svaga rapporter från Nordea och Danske Bank, ner 4,2 respektive 9,6 procent på sina rapporter.

Qliros rapport har kommenterats tidigare. Nedan kommenteras övriga rapporter kort samtidigt som några affärer genomförs.

UNDERVÄRDERAD UNDERLEVERANTÖR
AQ
:s rapport var bra på alla punkter med bland annat 9 procents organisk tillväxt och 15 procents tillväxt inklusive förvärv. Rörelseresultatet ökade med hela 34 procent, vilket innebar att rörelsemarginalen nådde 7,6 procent.

Bara några dagar senare aviserades ett förvärv i Finland som omsätter knappt en halv miljard, vilket innebär ett omsättningstillskott till AQ på cirka 10 procent. Givet konsolidering i början av juni blir effekten på innevarande år omkring hälften.

Vid årsskiftet kommer AQ vara uppskattningvis 15 procent större, lågt räknat, vilket innebär en årsomsättning kring 5,4 miljarder. Räknat med första kvartalets rörelsemarginal (7,6 procent) ger det cirka 410 miljoner i rörelseresultat och räknat med normaliserad marginal (6,6 procent) ger det knappt 360 miljoner.

Prislappen för detta, justerat för nettoskuld, utdelning och köpeskilling för förvärvet, blir knappt 4 miljarder. Det ger ev/ebit på knappt 10 på nuvarande lönsamhet eller ev/ebit på drygt 11 på normaliserad lönsamhet.

För ett välskött tillväxtbolag som ser ut att vara tillbaka i gammal god form efter en tillfällig svacka är detta ingen farlig värdering. Givet aptiten på cykliska aktier på börsen ligger en uppvärdering över 200-kronorsnivån i korten.

Portföljen behåller innehavet. Notera att kassan stärkts med AQ:s utdelning om 2,75 kronor per aktie (1 512 kronor totalt) och att inköpskursen av presentationsskäl sänkts med utdelningsbeloppet.

APTITLIG GODISAKTIE
Vår tes i konfektyrbolaget Cloetta var att analytikernas prognoser var för försiktiga under de närmaste åren.

Rapporten för det första kvartalet visade att vi blev sannspådda tidigare än vi räknat med. Trots en negativ kalendereffekt på grund av påsken levererade Cloetta ett nästan oförändrat rörelseresultat.

Efter rapporten uppgraderade Carnegies analytiker aktien till köp och dessutom passade Cloettas finanschef Frans Rydén på att öka sitt innehav med 53 000 aktier, en affär värd 1,4 miljoner.

Avkastningsportföljen har ingen brådska att stiga av. Fortsatt goda möjligheter att stärka lönsamheten i kombination med en konjunkturokänslig verksamhet lockar.

TÅLAMOD MED BANKERNA
Portföljens bankinvesteringar har hittills inte varit något succé. På tisdagen levererade såväl Danske Bank som Nordea rapporter som kom in under förväntan och aktierna föll tungt.

Penningtvättsoro och en ränteutveckling som inte varit gynnsam tillhör faktorerna som hållit tillbaka aktierna.

I fallet Danske Bank tyngdes resultatet även av högre kreditförluster och ökade kostnader för regelefterlevnad. Nordeas resultat påverkades negativt av en avsättning på 95 miljoner euro relaterat till förväntade böter i Danmark för penningtvättsrelaterade ärenden.

Som värdeinvesterare är det lätt att gilla bankerna. Det är låga multiplar och hög direktavkastning i en sektor många investerare ratar. Dessutom borde vi rimligen ha passerat "peak-penningtvättsoro" samtidigt som den ovanligt flacka yieldkurvan, som nu pressar sektorn, sannolikt normaliseras på på 1–2 års sikt – kanske till och med snabbare.

Avkastningsportföljen väljer att ha tålamod med bankduon. Men vid fler besvikelser och/eller om mer intressanta case dyker upp, då tillhör bankerna definitivt innehaven som sitter löst.

MINSKAR I TVÅ INNEHAV...
Största innehavet Allgon fick ordentlig fart sedan Dagens Industri rapporterade att Avanzas tidigare sparekonom Claes Hemberg investerat i bolaget. Sedan årsskiftet summerar Allgons kursuppgång nu till hela 62 procent.

Avkastningsportföljen gillar fortfarande det långsiktiga caset med ett försiktigt värderat tillväxtbolag med god lönsamhetspotential, men känner att det finns någon gräns för hur stort ett innehav får vara.

5 000 Allgon-aktier avyttras till tisdagens stängningskurs 8,26 kronor, vilket tar ner portföljvikten från 27,0 procent till 24,2 procent.

6 000 aktier i Qliro avyttras också till tisdagens stängningskurs 12,30 kronor. Aktien framstår fortsatt som undervärderad, men uppsidan till basscenariot i vår summan-av-delarna-kalkyl (14 kronor) är nu bara knappa 14 procent. Risk/reward är helt enkelt inte lika attraktivt efter en snabb uppvärdering på nästan 30 procent.

...FÖR ATT KÖPA BILLIG TOBAKSAKTIE
Intresset för hållbara och etiska investeringar ökar år för år. Avkastningsportföljen har valt att helt bortse från den aspekten och fokuserar helt på att hitta bra investeringar. Sen är det upp till läsarna att avgöra om något bolag av etiska skäl inte passar i just deras portfölj.

Caset i danska STG, som nyligen köprekommenderades i tidningen, är ganska enkelt: bolaget har starka marknadspositioner inom flera tobaksnischer, inte minst cigarrer. Investeringsbehoven är låga och kassaflödena goda. Volymtappen inom flera segment möts med prishöjningar och kostnadsbesparingar. Strax innan årsskiftet aviserades ett nytt stort sparpaket.

På börsen har STG-aktien fallit tungt senaste året trots att analytikerna justerat upp sina vinstprognoser, vilket innebär rejäl multipelkontraktion. Aktien handlas nu kring p/e 10.

Avkastningsportföljen ser STG som ett ocykliskt värdebolag där måttlig vinst- och utdelningstillväxt räcker för att aktien ska värderas upp igen. I ett läge där cykliska aktier generellt värderats upp rejält framstår risk/reward som bättre i en sådan här ocyklisk förloraraktie med goda kassaflöden.

Portföljen köper 1 100 STG-aktier till tisdagens stängningskurs på 79,50 danska kronor, vilket vid en DKK/SEK-kurs på 1,4264 innebär en köpkurs på 113,04 svenska kronor.

Senare i veckan väntas rapporter från Mekonomen (torsdag 2 maj) samt Recipharm (fredag 3 maj).

Nedan läget i portföljen vid stängning på tisdagen:

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom