Humana kommenterar misstänkt grovt brott på äldreboende och ett annat ärende

Vård- och omsorgsbolaget Humana kommenterar misstänkt grovt brott på ett av bolagets äldreboende, vilket har uppmärksammats i media.
”Den 6 oktober fick vi via media veta att en person har häktats misstänkt för våldtäkter på Riddarstensgården, Humanas äldreboende i Lerum. Brotten ska ha begåtts mellan 2015 och 2017 när den misstänkte arbetade på Riddarstensgården”, skriver Humana.”Det är fruktansvärda misstankar riktade mot en tidigare anställd som vi ser allvarligt på. Det var en chock när detta uppdagades, flera år efter händelserna ska ha ägt rum. Så fort vi fick kännedom informerade vi medarbetare, anhöriga och i den mån det är möjligt även våra boende och erbjöd stöd. Vi samarbetar såklart också med polisen i deras utredningsarbete”, säger Anders Broberg, chef för äldreomsorg på Humana.

Polisens förundersökning om våldtäkterna 2015–2017 är sekretessbelagd. Det gör att Humana inte har mer information än det som står i pressmeddelanden från åklagaren i ärendet.

”I veckan har media uppmärksammat ett helt annat ärende som avser 2021. Det riskerar olyckligtvis att sammanblandas och förväxlas med de hemska misstankarna kring våldtäkter åren 2015–2017”, skriver bolaget.

Det andra ärendet, från 2021, rör en anmälan som en person gjort av Riddarstensgården till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Personen som gjort anmälan var anställd på boendet under ett par månader våren 2021. Ett par månader efter att personen slutat gjorde vederbörande en anmälan till IVO och hävdade en rad missförhållanden på boendet.

Humana har noga utrett de påstådda missförhållandena. Humanas kvalitetsavdelning har genomfört en lex Sarah-utredning med anledning av anmälan, och har också på IVO:s begäran yttrat sig om anmälan. Både utredningen enligt lex Sarah och yttrandet är inlämnade till IVO.

Utredningen har inte kunnat identifiera någon av de påstådda missförhållandena till händelser i tid, inte heller till någon kund. Anmälaren minns inte vem som var utsatt, inte heller när det ska ha skett, annat än att det var i mars 2021.

Av utredningen, som bygger på intervju med anmälaren, intervjuer med medarbetare på avdelningen (individuella) och chefer samt styrdokument, framgår att anmälarens faktauppgifter inte stämmer. Anmälaren och avdelningens samtliga övriga medarbetare lämnar motsatta uppgifter och gör helt andra tolkningar av förhållandena för arbetet i mars 2021.

”Vår slutsats är därför att sannolikheten är hög för att de påstådda händelserna inte alls har inträffat så som de beskrivits av anmälaren. Vårt ställningstagande är att det inte föreligger någon påtaglig risk för missförhållanden i verksamheten”, skriver Humana.