ABB rapporterar högre än väntat ebita-resultat

Kraft- och automationsbolaget ABB redovisar en omsättning som var högre än väntat under andra kvartalet. Bolagets ebita- och nettoresultat var också bättre än väntat.
Foto: ABB

Omsättningen steg 21,0 % till 7 449 miljoner dollar (6 154). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 7 252.

Ebita-resultatet uppgick till 1 113 miljoner dollar (651), väntat 1 055, med en ebita-marginal på 15 % (10,6).

Resultatet efter skatt blev 752 miljoner dollar (319), analytikerkonsensus 642.

Resultat per aktie hamnade på 0,37 dollar (0,15).

Orderingången landade på 7 989 miljoner dollar (6 054), vilket är 7 % högre än analytikerkonsensus.

”Samtliga affärsområden redovisade en tvåsiffrig ordertillväxt, drivet av generella förbättringar i flertalet kortcykliska kundsegment och en positiv utveckling i flera processrelaterade verksamheter. Tillväxten var till viss del hjälpt av att kunderna byggde lager”, säger vd Björn Rosengren i en kommentar i rapporten.
När det kommer till utsikterna för tredje kvartalet förutser ABB att tillväxttalen för det tredje kommer att spegla den låga nivån på affärsaktiviteter under tredje kvartalet ifjol. Baserat på
den nuvarande marknadssituationen förväntas jämförbara intäkter växa ungefär 10 %, och order att öka mer än intäkterna.

”Under tredje kvartalet bör högre efterfrågan och serviceintäkter stötta den operativa ebita-marginalen jämfört med föregående år, dock förväntas en viss sekventiell negativ påverkan från ökande råvarukostnader, komponentbrist samt ökade resekostnader då de pandemirelaterade restriktionerna lättar”, skriver bolaget vidare.

För helåret 2021 förväntar sig ABB en jämförbar intäktstillväxt strax under 10 % (uppdatering från ungefär 5 % eller mer).

ABB justerar också bedömningen för ebita-marginalen för 2021.

”Under 2021 förväntar sig ABB en stark (uppdatering från stabil) förbättringstakt från 2020 mot 2023 års mål för den operativa ebita-marginalen att ligga i den övre halvan av intervallet 13–16 %”

ABB, MUSD Q2-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2020 Förändring
Orderingång 7 989 7 493 6,6% 6 054 32,0%
Nettoomsättning 7 449 7 252 2,7% 6 154 21,0%
EBITA 1 113 1 055 5,5% 651 71,0%
EBITA-marginal 15,0% 14,5% 10,6%
Nettoresultat 752 642 17,1% 319 135,7%
Resultat per aktie, USD 0,37 0,15 146,7%

Konsensusdata från Factset